Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Uticaj đubrenja i plodoreda na kvalitet zrna pšenice
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
Na stacioniranim poljskim ogledima ispitan je uticaj dvopoljnog i tropoljnog plodoreda sa i bez đubrenja na kvalitet zrna ozime pšenice. Utvrđeno je da se prinos zrna vremenom postepeno smanjio i to u većoj meri kod neđubrenih plodoreda nego kod đubrenih. Uočava se i prednost tropoljnog plodoreda u odnosu na dvopoljni. Đubrenje je povoljno uticalo na zapreminsku i apsolutnu masu zrna. Uticaj plodoreda na pomenuta svojstva zrna većim delom nije bilo signifikantno. Đubrenje je vidno povećalo sadržaj proteina u zrnu kod dvopoljnog plodoreda, dok kod tropoljnog samo u neznatnoj meri. Uticaj đubrenja i plodoreda na ispitivana tehnološka svojstva zrna pšenice zavisilo je od godine i delimično od tretmana, ali u većini slučajeva nije bio signifikantan. Razlog tome je verovatno činjenica da je ogled izveden sa sortom Pesma čije se zrno odlikuje veoma dobrim kvalitetnim osobinama.
Reference
*** (1988) Pravilnik o metodama fizičkih i hemijskih analiza za kontrolu kvaliteta žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa. Službeni list SFRJ, br. 74
Balint, A. (1977) Gazdasagi novenyek produkcio-genetikaja. Budapest: Akadémiai Kiadó
Cox, M.C., Qualset, C.O., Rains, D.W. (1985) Genetic variation for nitrogen assimilation and translocation in wheat, I: Dry matter and nitrogen accumulaltion. Crop Science, 25, str. 430-435
Đokić, D., Stojanović, J. (1980) Reakcija sorata pšenice na folijarno prihranjivanje azotom u klasanju. Agrohemija, Beograd, 3-4, 105-111
Đokić, D., Kostić, M., Stojanović, J. (1996) Efikasnost ishrane pšenice azotom kao genotipska karakteristika. Savremena poljoprivreda, vol. 44, br. 1-2 str. 1-125
Đurić, V., Mladenov, N., Denčić, S., Mihaljev, I., Panković, L., Rončević, P. (1999) Tehnološki kvalitet novosadskih sorti pšenice. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 33,str. 139-149
Đurić, V., Malešević, M., Panković, L. (2004) Faktori kvaliteta pšenice kao mlinske sirovine u uslovima različitih nivoa azotne ishrane. u: International Conference on Sustainable Agriculture and European Integration Processes, Serbia and Montenegro, Novi Sad
Đurić, V., Malešević, M., Panković, L. (2004) Faktori kvaliteta pšenice kao mlinske sirovine gajene u uslovima različitih nivoa azotne ishrane. u: International Conference on Sustainable Agriculture and European Integration Processes Serbia and Montenegro, September 19th-24th, Novi Sad
Đurić, V., Malešević, M., Vukobratović, R. (1998) Effect of nitrogen supply on correlations among quality parameters in wheat varieties differing in technological quality potential. u: Proceedings Breeding of small grains Novembar 24-27, Kragujevac, str. 351- 357
Đurić, V. (2002) Uticaj azotne ishrane na promene tehnoloških karakteristika različitih genotipova pšenice (Triticum aestivum L). Novi Sad: Tehnološki fakultet, doktorska disertacija
Feil, B. (1997) The inverse yield-protein relationship in cereals: Possibilities and limitations for genetically improving the grain protein yield. Trends in Agronomy, 1, 103-119
Goos, R.J., Westfall, D.G., Ludwick, A.E., Garis, J.E. (1982) Grain protein content as an indicator of N sufficiency for Winter wheat. Agronomy Journal, vol. 74, No 1, 130-133
Jelenić, D., Jelenić, Đ. (1966) Uticaj mineralnih dubriva na kvalitet ozime pšenice sorte Bankut 1205 gajene u monokulturi. Agrohemija, Beograd, 11/12, 469-478
Jelenić, Đ. (1965) Proučavanje dejstva mineralnih dubriva na neka tehnološka svojstva visokordnih sorata pšenice. Zemljište i biljka, 14, 2, 177-186
Jelenić, Đ. (1964) Uticaj mineralnih dubriva na sadržaj i sastav belančevina kod ozime pšenice. Novi Sad, doktorska disertacija
Kastori, R.R., Petrović, M., Starčević, Lj., Kota, E. (1992) Effect of nitrogen doses and harwest recidives on amino acid content in wheat and maize grain. Arhiv za poljoprivredne nauke, 53, 3-12
Kastori, R.R., Petrović, N., Starčević, Lj. (1985) Uticaj azota i zaoravanja slame na kvalitet zrna pšenice, kukuruza i jarog ječma. Arhiv za poljoprivredna istraživanja, 46, 129-144
Kastori, R.R., Schilling, G., Kovacev-Dolai, M., Otto, S. (1983) Wirkung von Stickstoffdngung und Halmstabilisationeinsatz (Tebepas) auf Wachstum, Ertragsbildung und Backqualitt bei Winterweizen. Archiv fur Acker- und Pflanzenbau und Bodenkunde, 27, 134-142
Kostić, M., Jelenković, R. (1974) Uticaj vremena prihranjivanja azotom dve sorte pšenice različitog kvaliteta na udeo sirovih proteina u zrnu. Arhiv za poljoprivredne nauke, Sv. 98, 73-81
Kovačev-Dolai, M., Jocić, B. (1989) Tehnološki kvalitet i prinos pšenice u zavisnosti od količine i odnosa NPK-hraniva. Naučne sveske, Banja Luka, br. 11, 33-50
Krzysch, G., Caesar, K., Becker, K., Brodowski, M., Dressier, U.B., Grimm, J., Jancke, G., Krause, S., Schlenther, L. (1992) Einfluss von langjhrig differenzierten Bewirtschaftungsmassnahmen und Umweltbelastungen auf Bodenfruchtbarkeit und Ertragsleistung eines lehmigen Sandbodens. u: Endbericht des Interdisziplinren Forschungsporjekts (IFF 15/2, am Institut fr Nutzpflanzenforshung), Berlin
Mineev, V.G., Efremova, L.N. (1976) Vlijanie doz i srokov vnesenija azotnyh udabrenij na urožaj i kačestvo zerna ozimoj psenicy na černozeme. Agrohemija, Beograd, 12, 3-8
Mladenov, N.V., Pržulj, N., Hristov, N., Đurić, V., Milovanović, M. (2001) Cultivar-by-environment interactions for wheat quality traits in semiarid conditions. Cereal Chemistry, vol. 78, br. 3, str. 363-367
Molnar, I., Milošev, D., Kurjački, I., Gajić, V., Dozet, D. (1997) Uticaj plodoreda i đubrenja na promene hemijskih osobina černozema. u: Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta, Beograd-Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta, str. 320-328
Molnar, I., Milošev, D., Kurjački, I. (2000) Uticaj plodoreda na promene fizičkih svojstava černozema. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 34, str. 83-93
Sarić, M.R., Jocić, B., Kovačev-Đolai, M. (1973) Proučavanje efekta mineralne ishrane kod različitih sorti pšenice. Savremena poljoprivreda, 9/10, 5-26
Sarić, M.R., Jocić, B., Kovačev-Đolai, M. (1976) Reagovanje nekih novih domaćih sorata pšenice na mineralnu ishranu. Savremena poljoprivreda, 5-6, str. 31-50
Senborn, B. (1964) Uticaj obrade i đubrenja na kvalitet pšenice. Arhiv za poljoprivredne nauke, Sv. 56, 54-63
Sluhaj, S.I., Zraževskij, M.N. (1971) Povišenie kačestva zerna ozimoj psenicy v uslovijah orošenija. Fiziologija i biohemija kultrunyh rastenij, 33, 303-313
Stevanović, M., Molnar, I. (1985) Promene hemijskih osobina černozema pod uticajem dugotrajnog đubrenja organskim i mineralnim đubrivima. Agrohemija, br. 6, 437-445
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2005)
Uticaj đubrenja i plodoreda na životnu sposobnost semena ozime pšenice
Molnar Imre, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Uticaj godine na kvalitet ozime pšenice u Republici Srbiji
Đurić Veselinka, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2005)
Aktuelne NS-sorte pšenice kao sirovina za prerađivačku industriju
Đurić Veselinka, i dr.

prikaži sve [27]