Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 10, br. 1, str. 9-24
Komunikološki aspekti preoblikovanja država u tranziciji - studija slučaja - uloga nemačke i austrijske štampe u raspadu Jugoslavije
Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija
Sažetak
U članku se raspravlja o uticaju nemačke i austrijske štampe na obnavljanju starih i stvaranju novih stereotipa o Srbima i Srbiji u predvečerje i u toku samog razbijanja/raspada druge Jugoslavije. Istovremeno ona se u većini tih napisa zalaže za dekonstrukciju druge Jugoslavije. Uporednom analizom može se utvrditi da je reč o strukturama koje dugo traju, odnosno da je to pisanje u skladu s njihovom dugom tradicijom. I na kraju u tom poslu (razbijanja Jugoslavije) postignut je konsenzus među nemačkom i austrijskom političkom elitom.
Reference
*** (1999) Bombardovanje - reakcija sociologa. Sociološki pregled, vol. 33, br. 1-2, str. 161-174
Bakić, J. (1998) Da li je zapadna javnost u Srbima prepoznala neprijatelja - Analiza sadržaja Tanjug press crvenih biltena, januar 1991 - decembar 1993. Sociološki pregled, vol. 32, br. 1, str. 3-29
Bakić, J. (1999) Stereotipi o Srbima u javnostima pojedinih zapadnih nacija. Nova srpska politička misao, vol. 6, br. 1-2, str. 27-55
Beham, M. (1995) Mediji kao izazivači požara. u: Srbija mora umreti, Beograd: Filip Višnjić, str. 103
Caracciolo, L. (1995) Šta Nemačka traži u Jugoslaviji. u: Ivanović Ž. [ur.] Medijski rat protiv Srba, Beograd: TANJUG, str. 116
Ćorović, V. (1999) Bosna i Hercegovina. Beograd: Ars Libri
Dammert (1916) Der serbische Feldzug. Leipzig, navedeno prema Seleskoiić, T. M., Srbija u nemačkom javnom mnjenju 1914-1918, Rad, Beograd, 1996
Ekmečić, M. (1973) Ratni ciljevi Srbije 1914. Beograd: Srpska književna zadruga
Ekmečić, M. (1997) Radovi iz istorije Bosne i Hercegovine XIX veka. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Ekmečić, M. (1964) Spoljni faktori u pripremanju balkanske revolucije 1848-18751. Jugoslovenski istorijski časopis, br. 3, str. 14
Gomol (1916) Im Kampf gegen Rusland and Serbian. Leipzig
Hartman, R. (1999) Časni mešetari - nemačka spoljna politika i građanski rat u Jugoslaviji - bilans. Novi Sad: Prometej
Hori, L., Broscat, M. (1994) Ustaška država Hrvatska 1941-1945. Beograd: DBR International Publishing
Janković, D. (1973) Srbija i jugoslovensko pitanje 1914-1915. godine. Beograd: Institut za savremenu istoriju / ISI
Kayserling, H.C. (1928) Europe, Translater by Monitor Samvel. New York: Horcort, Brace Company
Konstantinović, Z. (1996) Imperija - limes - varvari. Ekonomika, Beograd, vol. 32, br. 3, str. 162-163
Kornvel, D. (2000) Hitlerov papa - tajna istorija Pija XII. Beograd: Službeni list SRJ
Kreća, M.D. (1994) Par napomena o osnovnim pravnim elementima koncepcije rastakanja jugoslovenske federacije. Sociološki pregled, vol. 28, br. 2, str. 213-224
Kresić, O. (1995) Vest kao biznis. u: Srbija mora umreti, Beograd: Filip Višnjić
Krizman, B. (1958) Stvaranje jugoslovenske države. Pregled, vol. 10, knj. 2, str. 333-353
Magenschab, H. (1990) Konflikt Srba i Hrvata - hiljadu godina mržnje. Kurier, 6. 10
Mieneske (1915) Die deutshe Erhinburg von 1914. Stuttgart-Berlin
Mitrović, M.M. (1994) Raspad države i rat u Jugoslaviji. Sociološki pregled, vol. 28, br. 2, str. 189-204
Puggioli, S. (1995) Zamka dezinformisanja. u: Ivanović Ž. [ur.] Medijski rat protiv Srba, Beograd: TANJUG, str. 108
Razumovski, D. (1995) Bog to želi. u: Ivanović Ž. [ur.] Srbija mora umreti, Beograd: Filip Višnjić, str. 82
Reissmueller, J.G. (1991) Worum es in Jugoslawien Geht. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Feb. 4
Summer, B.H. (1937) Russia and the Balkans 1870-1880. Oxford
Šiškovič, T. (1995) Srbija mora umreti. u: Srbija mora umreti, Beograd: Filip Višnjić
Terzić, V. (1984) Slom Kraljevine Jugoslavije 1941 - uzroci i posledice poraza. Beograd: Narodna knjiga, tom II
Vratuša-Žunjić, V.A. (2000) Transformacija kritičke teorije u apologiju u delu Jirgena Habermasa. Sociološki pregled, vol. 34, br. 1-2, str. 23-47
Vuković, D. (1999) Fiat iustitia et pereat mundus. Sociološki pregled, vol. 33, br. 3-4, str. 307-324
Vuković, S.V. (2001) Nemačka, Austrija i razbijanje Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 35, br. 3-4, str. 213-234
Živković, N. (2003) Kako nas drugi vide - slika Srba u nemačkim medijima 1990-2000. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Žunjić, S.R. (1995) Sudbina, duh i sredina - tri toposa germanske evropske ideologije. u: Dimić Žarko [ur.] Kako misliti budućnost Evrope; simpozijum, Sr. Karlovci, 22. oktobra, Zbornik radova, Beograd: Filozofsko društvo Srbije, str. 60-61
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka