Metrika

  • citati u SCIndeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 35, br. 3-4, str. 213-234
Nemačka, Austrija i razbijanje Jugoslavije
Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija
Sažetak
U prezentiranom članku govori se o jednom od uzroka raspada/razbijanja druge Jugoslavije. Najpre se analizira pisanje austrijsko-nemačke štampe koja je na samom početku krize, poput 1914. i 1941, zauzela žestok antisrpski stav. Zatim se navode koji se to sve razlozi naveli austrijsku i nemačku diplomatiju, pa samim tim i njihove vlade, da se kao i ranije u istoriji, stave na čelo, prvo potpirivanja krize a zatim i razbijanja jedne suverene zemlje. Razbijajući Jugoslaviju izazvali su i pokrenuli su unutrašnji rat i time pokrenuli prvi zločin - zločin protiv mira. Ti razlozi, sažeto rečeno, su: nemačko-austrijski revanšizam za izgubljena dva rata na ovim prostorima, poboljšali bi se uslovi za ostvarenja starog nemačkog sna da napreduje prema Bliskom Istoku, zatim da bi posle ujedinjenja mogla postati svetska sila 'morala' je, na simboličkom i faktičkom planu, anulirati još neku od posledica Prvog i Drugog svetskog rata. Time je, posle pada Berlinskog zida, mogla testirati svoju moć u Evropi i svetu, i na kraju, razbijajući Jugoslaviju uz pomoć svojih unutrašnjih saveznika, bez vojnog angažovanja, razbila je njenu vojsku, koja je mogla biti prepreka za njeno napredovanje prema Istoku.
Reference
*** (2000) Širak dao instrukcije. Blic, Beograd, 6. apr
*** (2000) OSCE lied about Racak. Il Manifesto, 9. 4
*** (2000) Berliner Zeitung: Laži o Račku. Blic, Beograd, 6. april
Bakić, J. (1998) Da li je zapadna javnost u Srbima prepoznala neprijatelja - Analiza sadržaja Tanjug press crvenih biltena, januar 1991 - decembar 1993. Sociološki pregled, vol. 32, br. 1, str. 3-29
Bakić, J. (1999) Stereotipi o Srbima u javnostima pojedinih zapadnih nacija. Nova srpska politička misao, vol. 6, br. 1-2, str. 27-55
Beham, M. (1995) Mediji kao izazivači požara. u: Srbija mora umreti, Beograd: Filip Višnjić, str. 103
Bein, P. (2000) Whyme must not frust NATO au DU. u: International Conference Against Development Uranium Weapons, Manchoster, 4-5. 11, prema: Vlajki E., 2001, Demonizacija Srba, IKP Nikola Pašić, Beograd, str. 307-313
Copley, G.R. (1994) FGR helps develop Croatian security. Defence and Foreign Affairs Strategic Policy, Feb-Mar, (prema: Gibs D., Izvori jugoslovenskog ratnog sukoba, Sociološki pregled, br. 3-4, str. 206, 2001.)
Čomski, N. (1998) Godina 501 - konkvista se nastavlja. Novi Sad: Svetovi
Fleiner-Gerster, T. (1995) Manjine i nacionalizam. u: Srbija mora umreti, str. 59
Folk, R. (1995) Neuspeh u Evropi - racionalna bezbednost nakon hladnog rata. u: Nakarada Radmila P. [ur.] Evropa i raspad Jugoslavije (Europe and the disintegration of Yugoslavia), Beograd: Institut za evropske studije, str. 31
Fritsch-Bovmazel, R. (1992) Europe and Goiman unification. New York-Oxford: Barg, prema: Samardžić S., 1995, str. 75
Gibs, D.N. (2001) Izvori jugoslovenskog ratnog sukoba. Sociološki pregled, vol. 35, br. 3-4, str. 177-211
Hajden, R.M. (1997) Šindlerova lista. NIN, 12. 9., str. 58
Hartman, R. (1999) Časni mešetari - nemačka spoljna politika i građanski rat u Jugoslaviji - bilans. Novi Sad: Prometej
Hayden, R.M. (1992) Yugoslavia's collapse: National suicide with foreign assistance. Economic and Political Weekly, vol. 27, br. 27, str. 1377-1382
Hori, L., Broscat, M. (1994) Ustaška država Hrvatska 1941-1945. Beograd: DBR International Publishing
Knežević, M. (1995) Evropske dimenzije srpskog pitanja - ciljevi Evro-Amerike na Balkanu. Srpska politička misao, vol. 2, br. 2-3, str. 57-92
Konstantinović, Z. (1996) Imperija - limes - varvari. Ekonomika, Beograd, vol. 32, br. 3, str. 162-163
Kornvel, D. (2000) Hitlerov papa - tajna istorija Pija XII. Beograd: Službeni list SRJ
Kresić, O. (1995) Vest kao biznis. u: Srbija mora umreti, str. 89
Krizman, B. (1958) Stvaranje jugoslovenske države. Pregled, vol. 10, knj. 2, str. 333-353
Krizman, B. (1953) Hitlerov plan protiv Jugoslavije. Zagreb
Lazić, M.B. (1994) Društveni činioci raspada Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 28, br. 2, str. 155-166
Magenschab, H. (1990) Konflikt Srba i Hrvata - hiljadu godina mržnje. Kurier, 6. 10
Merlino, Ž. (1994) Istine o Jugoslaviji nisu sve za priču. Beograd: Kontekst
Miler, I. (1991) Die Presse, 5. 3
Milivojević, M. (1994) Croatia's intelligence services. JANE's Intelligence Review, Sep. 1
Mirković, M. (1958) Ekonomska historija Jugoslavije. Zagreb: Ekonomski pregled, str. 373
Parlament Europeen (1993) Direction Générales des Etudes: La Crise dans l'ex Yougoslavie. Sep. Pol. 18, (prema: Avramov S., 1997, Postherojski rat Zapada protiv Jugoslavije, LDI, Veternik, str. 193)
Pečujlić, M., Nakarada, R.P. (1994) Slom Jugoslavije i konstituisanje novog svetskog poretka / The breakdown of Yugoslavia and the constitution of the 'New World Order'. u: Nakarada Radmila P. [ur.] Evropa i raspad Jugoslavije (Europe and the disintegration of Yugoslavia), Beograd: Institut za evropske studije, str. 42-55
Petras, J., Vieux, S. (1997) Bosna i obnova hegemonije Sjedinjenih Država. Sociološki pregled, vol. 31, br. 4, str. 427-452
Raju, T.G.C. (1994) Balkanski sukob i međunarodna reakcija: Američke i srpske opcije. Srpska politička misao, vol. 1, br. 1-4, str. 147-166
Razumovski, D. (1995) Bog to želi. u: Ivanović Ž. [ur.] Srbija mora umreti, Beograd: Filip Višnjić, str. 82
Reissmueller, J.G. (1991) Worum es in Jugoslawien Geht. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Feb. 4
Šišković, T. (1995) Srbija mora umreti. u: Srbija mora umreti, Beograd: Filip Višnjić, str. 111
Terzić, V. (1984) Slom Kraljevine Jugoslavije 1941 - uzroci i posledice poraza. Beograd: Narodna knjiga, tom II
Voren, K. (1992) The diplomatic round. New Yorker, 24. 8., prema: Merlino Ž., 1994, Istine o Jugoslaviji nisu sve za priču, Kontekst, Beograd, str. 141-142
Vratuša-Žunjić, V.A. (2000) Transformacija kritičke teorije u apologiju u delu Jirgena Habermasa. Sociološki pregled, vol. 34, br. 1-2, str. 23-47
Vratuša-Žunjić, V.A. (1999) Suprotna teorijska tumačenja NATO bombardovanja Jugoslavije u svetlu kritike ideologije. Sociološki pregled, vol. 33, br. 1-2, str. 35-47
Vudvord, S. (1997) Balkanska tragedija - haos i raspad posle hladnog rata. Beograd: Filip Višnjić
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg0103213V
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka