Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 10, br. 25, str. 171-182
Aspekti primene kognitivne lingvistike - nastava gramatike stranog jezika
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresatatjanagrujic@yahoo.com
Ključne reči: kognitivna lingvistika; nastava gramatike stranog jezika; iskazivanje prošlosti; usvajanje jezika
Sažetak
U ovom radu se kognitivna lingvistika dovodi u vezu sa primenjenom tako što se kognitivna gramatika sagledava kao teoretski okvir na kome se mogu zasnivati pedagoška objašnjenja jezičkih struktura ciljnog jezika. U kontekstu iskazivanja prošlosti u engleskom jeziku, preterit, prezent i sadašnji perfekat ovde se predstavljaju kao fleksibilna jezička sredstva koja zavise i od sistema jezika, ali i od izbora govornika. Smatrajući da njihova fleksibilnost proizilazi iz sposobnosti govornika da jedan isti događaj sagleda, odnosno konceptualizuje, na različite načine, ukazaćemo na to koliko je svest o slobodi izbora jezičke strukture kojom će se iskazati željeno značenje važna za uspeh procesa usvajanja stranog jezika. Moguće je da jedinstveni kognitivnolingvistički uvid u vezu između jezičkog sredstva i značenja može pomoći u nastavi stranog jezika na višim nivoima, iako pedagoška primena ovog teoretskog okvira pri obradi sistema glagolskih vremena u ciljnom jeziku nije empirijski ni ispitivana ni dokazana.
Reference
Celce-Murcia, M., Larsen-Freeman, D. (1999) The grammar book - an ESL/EFL teacher's course. Boston: Heinle & Heinle
Downing, A., Locke, P. (2002) English grammar. Routledge: Oxon
Ellis, R. (2002) The place of grammar instruction in the Second/Foreign Language Curriculum. u: Hinkel E., Fotos S. [ur.] New Perspectives on grammar teaching in second language classrooms, New Jersey, Lawrence: Erlbaum Associates, Inc, 17-33
Ellis, R. (2008) Explicit form-focused instruction and second language acquisition. u: Spolsky B., Hult F.M. [ur.] The handbook of educational linguistics, Oxford: Blackwell Publishing, str. 437-455
Krashen, S.D. (1982) Principles and practice in second language acquisition. Oxford, England: Pergamon
Langacker, R.W. (2008) Cognitive grammar - a basic introduction. Oxford: Oxford University Press
Neimer, S., Reif, M. (2008) Making progress simpler?, Applying cognitive grammar to tense-aspect teaching in the German EFL classroom. u: de Knop S., de Rycker T. [ur.] Cognitive Approaches to Pedagogical Grammar, Berlin: Mouton De Gruyter, str. 326-352
Radden, G., Dirven, R. (2007) Cognitive English grammar. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company
Reichenbach, H. (1947) Elements of symbolic logic. New York: The Free Press
Spada, N. (1997) Form-Focussed Instruction and Second Language Acquisition: A Review of Classroom and Laboratory Research. Language Teaching, 30(02): 73
Stanojević, V., Ašić, T. (2006) Semantika i pragmatika glagolskih vremena u francuskom jeziku. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet
Taylor, J. (2008) Some pedagogical implications of cognitive linguistics. u: de Knop S., de Rycker T. [ur.] Cognitive Approaches to Pedagogical Grammar, Berlin: Mouton De Gruyter
Tyler, A. (2008) Cognitive linguistics and second language instruction. u: Robinson P.; Ellis N. [ur.] Handbook of cognitive linguistics and second language acquisition, New York: Routledge, pp. 456-489
Tyler, A., Evans, V. (2001) The relation between experience, conceptual structure and meaning: non-temporal uses of tense and language teaching. u: Putz M.; Niemeier S.; Dirven R. [ur.] Applied Cognitive Linguistics I: Theory and Language Acquisition, Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 63-105
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2013.