Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 51, br. 1, str. 56-58
Razvijanje jezičkih veština i sposobnosti na engleskom jeziku kod studenata medicinske struke
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet

e-adresanatasa@medfak.ni.ac.rs
Ključne reči: engleski jezik za potrebe medicinske struke; strategija učenja; gramatičke konstrukcije; usvajanje vokabulara
Sažetak
Engleski jezik za potrebe medicinske struke spada u kategoriju jezika za posebne namene. Odlikuje se specifičnim lingvističkim osobinama i zahteva posebno proučavanje koje je moguće izvesti pomoću specijalno osmišljenog programa. Veština čitanja predstavlja jednu od veština učenja engleskog jezika za potrebe medicine. Studentima je ova veština najčešće potrebna kako bi dobili informacije na neku određenu temu iz oblasti medicinskih nauka ili da bi dobili adekvatno uputstvo za izvođenje nekog određenog zadatka. Usvajanje vokabulara igra veoma važnu ulogu u nastavi engleskog jezika za potrebe medicine. Najbolji način za usvajanje neophodnog vokabulara jeste učenje u kontekstu, a ne izolovano. Jedno od važnih pitanja u nastavi jezika za potrebe medicine odnosi se na to koje gramatičke konstrukcije bi trebalo posebno analizirati. U neke od mogućih aktivnosti spadaju na primer, pronalaženje nekih određenih struktura u tekstu ili popunjavanje praznina oblicima kao što su glagolska vremena, oblici pasiva, predlozi i tako dalje. Veština govora predstavlja produktivnu veštinu čiji je cilj komunikacija. Da bi komunikacija na stranom jeziku bila uspešna, studenti bi trebalo da budu upoznati sa lingvističkim i kulturološkim odlikama izvornih govornika i prate određena pravila i konvencije koje nije lako odrediti. Veoma je važno da u toku procesa nastave studenti razviju takve tehnike i strategije koje će im omogućiti da koriste jezičke strukture tečno, primene jezik u različitim situacijama, učestvuju u diskusijama i koriste usvojeni vokabular na tačan i precizan način.
Reference
Crystal, D. (1997) English as a global language. Cambridge: University Press
Harmer, J. (2007) The practice of English language teaching. Harlow: Pearson Education Limited, 4th ed
Hull, M. (2004) Whose needs are we serving?: How is the design of curriculum for English for medical purposes decided?. serial online
Hutchinson, T., Waters, A. (1987) English for specific purposes. Cambridge: Cambridge University Press / CUP
Krashen, S.D. (1982) Principles and practice in second language acquisition. Englewood Cliffs: Prentice-Hall
Nunan, D., ur. (1992) Collaborative language learning and teaching. New York: Cambridge University Press, 411-7; http://www.onk.ns.ac.rs/telemedicina1.htm. Available from URL: http://www.UsingEnglish.com
Robinson, P. (1987) ESP today: A practitioner's guide. Hemel Hempstead: Prentice Hall
Stanton, N. (2009) Mastering communication. London: Palgrave Macmillan, 5th ed
Widdowson, H.G. (1978) Teaching language as communication. London: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.