Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
Građenje stihova je zabavno u okviru interaktivnog pristupa u nastavi engleskog jezika kao stranog na ranom uzrastu učenika
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti

e-adresasdjolic@nadlanu.com
Ključne reči: young learners; rhymes; learning; interactive approach; enjoyment
Sažetak
Nastavnici stranog jezika nastoje da učenika dovedu na nivo samostalnog i slobodnog korišćenja jezika u prirodnim govornim situacijama raznovrsnih oblika komunikacija. Za postizanje ovakvih ciljeva nastave stranog jezika, nastavnici u radu sa učenicima na ranom uzrastu primenjuju tehniku rimovanja kako bi uz pomoć rime i stiha ušli u svet dečjih očekivanja, ideala, likova i maštarija. U cilju dostizanja ovih zadataka pomoć dobijaju kroz maštovite, raznobojne ilustracije u knjigama koje čine osnovu jezičkog materijala namenjenog ranom uzrastu dece u predškolskim ili osnovnoškolskim institucijama. Elementi iz svakodnevnog života prepliću se sa iznenadnim, misterioznim i fantastičnim elementima priče u stihu koja je tu kako bi izazvala dečiju maštu, podstakla na smeh i stvorila osećanje zadovoljstva i uživanja kod đaka u učionici u kojoj se odvija nastava stranog jezika. Zadovoljstvo koje se stvara prilikom interaktivnog učešća učenika u smišljanju rime i stiha vodi ka raznim oblicima dramatizacija, ilustracija i aktivnostima u kojima igra zauzima značajno mesto u procesu učenja stranog jezika. U okviru teorije podstreka ili stimulusa faktor zadovoljstva ima značajnu ulogu u pogledu izazivanja i podsticanja želje učenika za učenjem stranog jezika u atmosferi prijatnog okruženja realizacije nastavnog procesa predavanja i učenja jezika. Na ovom mestu ističemo značaj odgovora na pitanje stepena motivisanosti nastavnika i njegove spremnosti da u određenom momentu primeni u učionici stimulus koji nudi rima kao i sam proces rimovanja u okviru nastavne tehnike koja se zasniva na interaktivnom pristupu. Kao drugi značajan elemenat u nastavi stranog jezika na ranom uzrastu ističemo ulogu komunikativnog pristupa koji podržava usvajanje i razvijanje komunikativne kompetencije putem primene različitih oblika aktivnosti tokom procesa predavanja, kao i učenja stranog jezika. Insistiramo, dakle, na takvim vidovima aktivnosti koje su usmerene ka rešavanju određenih problema (npr. kako stići sa jednog do drugog mesta na mapi grada, ulice i sl., kako rešiti ukrštenicu ili odgonetnuti rebus i sl.), ili, pak, postizanju postavljenih ciljeva nastave kao što su poznavanje i usvajanje komunikativnih funkcija, razvijanje sposobnosti slušanja i razumevanja kao i dostizanje određenog stepena komunikacije na stranom jeziku u okviru mogućnosti koje pruža nastava u učionici. Naše pedagoške i metodološke postavke ovog rada baziraju se na psihološkim postavkama Pijažea (Jean Piaget, švajcarski psiholog) i Leva Vigotskog (Lev Vigotski, ruski psiholog) koji ističu značaj razvijanja sposobnosti učenja kod dece u društvenom okruženju gde oni učestvuju interaktivno sa pojedinačnim članovima u grupi, a i sa nastavnikom kao sastavnim članom date grupe. U takvim nastavnim okolnostima, nastavnici stranog jezika usmeravaju pažnju ka uključenju đaka u sve oblasti aktivne upotrebe jezika kojeg uče i to u okvirima autentičnih govornih situacija, odnosno, u 'prirodnim' uslovima jezičkih upotreba u učionici u kojoj se uči strani jezik. U zaključku ovog kratkog rezimea osnovnih postulata na kojima se temelji ovaj rad, ističemo još jedanput da je rimovanje, odnosno stvaranje stihova i rime u učionici interesantno i da čini zadovoljstvo svima, kako učenicima tako i nastavniku, ali da se istovremeno ova tehnika koristi i za mnoge druge ciljeve nastave jezika poput obrazovnih, pedagoških, psiholoških, kulturoloških idrugih; pored ostalog, uče se i usvajaju gramatičke kategorije glagola, imenica, prideva, priloga i sl., kao i sintaksičke kategorije poput sastava rečenice i njenih osnovnih elemenata itd. Prema ovim postavkama naši ciljevi u radu zasnivali su se na izboru rime za postizanje sledećih pedagoških razloga nastave stranog jezika: Rima u okviru nastave stranog jezika morala bi da bude prisutna i u cilju nastave gramatike, izgovora, vokabulara i kulture. Sa pedagoške tačke gledišta rima mora da sadrži delove, tj. stihove koji se ponavljaju jer se na taj način podstiče pamćenje datih jezičkih struktura. Rima u nastavi treba da se lako pamti, recituje i po mogućnosti peva u razredu. Rima treba da se zasniva na terminima standardnog govornog stranog jezika, na frazama i drugim jezičkim konstrukcijama iz svakodnevne jezičke upotrebe. Rima se na školskom času koristi kao sredstvo za razvoj komunikativnih veština, sredstvo koje služi za posticanje mašte i izazivanja želje za inicijativom i aktivnom upotrebom jezika na času stranog jezika. Svrha rime kao psihološkog zadovoljstva kod dece ostvaruje se uz pomoć igara koje se igraju na času kroz tzv. aktivnosti igrica.
Reference
Đolić, S. (2005) My book of words. Beograd: Zavod za udžbenike I nastavna sredstva
Finocchiaro, M. (1969) Teaching English as a Second Language. New York: Harper & Raw
Harmer, J. (2007) How to teach English. Harlow: Longman
Hudelson, S. (1991) EFL Teaching and Children: A Topic-Based Approach. English Teaching FORUM, XXIX,4, pp. 2-5
Krashen, S.D. (1981) Principles and practice in second language acquisition. Hempstead: Prentice Hall Europe
Lindfors, J. (1987) Children's language and learning. Prentice-Hall: Englewood Cliffs
Mccready, G.H. (1976) Creating and using communication songs. English Teaching FORUM, XIV, 4, str. 2-10
Piaget, J. (1955) The language and thought of the child. Cleveland, Ohio: World Publishing Company
Richards, J. (1969) Songs in language learning. TESL Quarterly, 3,2
Vygotsky, L.S. (1962) Thought and language. Cambridge, MA, itd: Massachusetts Institute of Technology Press / MIT Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2010.

Povezani članci