Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Računovodstveni informacioni sistem u funkciji kvalitetnog finansijskog izveštavanja
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresarasti@ekof.bg.ac.rs
Ključne reči: računovodstveni informacioni sistem; finansijsko izveštavanje; kvalitet računovodstvenih informacija; revizija; sistem internih kontrola
Sažetak
Preduzeće, u novom poslovnom ambijentu, ostvaruje uspeh kao rezultat interakcije okruženja, resursa i menadžmenta odnosno njegove sposobnosti da, imajući u vidu sve prednosti i slabosti preduzeća, uposli resurse na adekvatan način. Izuzetno je značajno da menadžeri, uz prihvatljiv rizik, maksimalno iskoriste brojne izazove otvorene ekonomije odnosno donose izbalansirane odluke u svetlu organizacionih promena i mogućnosti koje okruženje nudi, kao i da nadgledaju i procenjuju strateški i operativni razvoj i, sledstveno, doprinesu realizaciji interesa različitih stejkholdera. Ovo, nužno, pretpostavlja kreativnost, inicijativu, sofisticirana profesionalna znanja i veštine, kao i kvalitetnu informacionu podršku. U radu je apostrofirana uloga računovodstvenog informacionag sistema u pružanju kvalitetnih informacija za potrebe finansijskog izveštavanja.
Reference
*** (2007) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (IFRS). Prevod Saveza računovođa i revizora Srbije, Prva knjiga
*** (2010) Ekonomski rečnik. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
*** (2006/2011) Zakon o računovodstvu i reviziji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 46/2006, 111/2009, 99/2011
Atkinson, K., Matsmura, Y. (2012) Management accounting: Information for decision making and strategy execution. Pearson Education Limited
Barfield, J., Raiborn, C., Kinney, M. (1998) Cost accounting: Traditions and innovations. Boston: South-Western College Company
Bodnar, G.H., Hopwood, W.S. (2001) Accounting information systems. New Jersey: Prentice-Hall, Inc
Financial Accounting Standards Board (1980) Statement of financial accounting concepts, No. 2: Qualitative characteristics of accounting information. Stamford, Conn: FASB, May
Gray, N. (2002) Finansijsko računovodstvo - opšti pristup. Banja Luka, prevod Saveza računovođa i revizora Republike Srpske
Hall, J.A. (2013) Introduction to Accounting Information Systems. South-Western: Cengage Learning, 8e, International Edition
Hansen, D., Mowen, M. (2013) Cost management: Accounting and control. Winfield: South-Western College
Hines, P., Silvi, R., Bartolini, M., Raschi, A. (2008) SCM and Lean Thinking: A Framework for Management Accounting. Cost Management, str. 53-73
Horngren,, Harrison,, Bamber (2005) Accounting. Pearson Prentice Hall, 6th edition
Horngren, D.R. (2012) Cost accounting: A managerial emphasis. Pearson education Limited, Fourteenth Ed
Jablan-Stefanović, R. (2012) Interni obračun. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Maher, M. (1997) Cost accounting: Creating value for management. New York: McGraw-Hill
Mcnair, C.J. (2007) Beyond the boundaries: Future trends in cost management. Cost Management, January/February, 10-21
Meigns, R.F., Meigs, W.B., Bettner, M., Whittington, R. (1996) Accounting: The basis for business decisions. New York, itd: McGraw-Hill
Moscove, S.B. (2003) Core concepts of accounting information system. John Wiley&Sons, Inc
Raiborn, C.A., Kinney, M.R. (2011) Cost accounting principles. Mason, OH: South-Western
Srića, V., Spremić, M. (2000) Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha. Zagreb: Sinergija
Srića, V., i dr. (1999) Menadžerska informatika. Zagreb: M.E.P. Consult
Zenzerović, R. (2007) Računovodstveni informacijski sustavi. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile
Zimmerman, J.L. (2000) Accounting for decision making and control. Irwin: McGraw-Hill
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.02.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka