Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 85, br. 3-4, str. 123-135
Protivpravnost kao uslov odgovornosti za štetu
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet
Sažetak
Iako je institut protivpravnosti stekao epitet 'večne teme' budući da se teoretičari prava rado bave njime već vekovima, na mnoga suštinska pitanja u vezi sa njim nismo dobili odgovore. Jedno od tih pitanja je i da li je i, ako jeste, kada je, protivpravnost uslov odgovornosti za štetu po našem pravu. Cilj rada je da upotrebom normativnog metoda, gotovo svih analitičkih i sintetičkih metoda, uz moguću upotrebu i metode misaonog modelovanja, odgovorimo upravo na to pitanje.
Reference
*** (1993/1999) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99)
Cigoj, S. (1960) Odškodinsko pravo. Ljubljana
Đorđević, Ž.S., Stanković, V. (1986) Obligaciono pravo - (opšti deo). Beograd: Naučna knjiga
Harris, J. (2007-2009) Rune. Beograd
Josserand, L. (1935) Evolucija odgovornosti. Branič, Beograd, br. 78, str. 331
Karanikić, M. (2004) Krivica kao osnov građansko-pravne odgovornosti. Pravni život, vol. 53, br. 10, str. 443-476
Kelsen, H.V. (1951) Opšta teorija prava i države. Beograd
Kovačević-Kuštrimović, R., Lazić, M. (2008) Uvod u građansko pravo. Niš
Larenz, K. (1981) Lehrbuch des Schuldrechts. Munchen
Milošević, L. (1977) Obligaciono pravo. Beograd: Naučna knjiga
Nikolić, D. (2005) Uvod u sistem građanskog prava. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Olšar, E. (1940) Studie oprtivpravnosti (se zvlastnim zretelem kpravu trestnimu). Praze, 8. i dalje
Perović, S., ur. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija, Knjiga I
Radišić, J. (2004) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Radišić, J.D. (2001) Protivpravnost kao zaseban uslov građanske odgovornosti. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 49, br. 1-4, str. 539-553
Sibinović, Đ.D. (2006) Protivpravnost - odlika krivičnog i građanskog vida neprava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Stanković, O. (1961) Pojam i vrste štete. Anali PF Beograd, (283)
Stipković, Z. (1988) Protivpravnost kao pretpostavka odgovornosti za štetu. Zagreb, Doktorska disertacija
Taranovski, T.V. (2003) Enciklopedija prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za publikacije, 308-309
Vuković, M. (1956) Obvezno pravo. Zagreb: Školska knjiga, Knj. 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1304123R
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka