Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 83, br. 3, str. 152-164
Dejstvo akcesornih uslova osiguranja
DDOR, Novi Sad
Ključne reči: uslovi osiguranja; osiguravač; polisa; klauzule
Sažetak
Pre nego što je zaključen ugovor o osiguranju, proces u kome bi mogla da se formira zajednička volja ugovornih strana, najčešće, nije se odigrao. Prvi i jedini momenat u kome su se volje susrele i ostvarile kontakt, uglavnom, bio je momenat u kome je ugovor nastao. U tom momentu nije se odigralo usklađivanje volja, iz kojeg je mogla da proiziđe zajednička namera. Traganje za zajedničkom namerom u ugovorima o osiguranju inkompatibilno je sa njihovim adhezionim određenjem. Pravo značenje klauzule uslova osiguranja sud ne može otkriti traganjem za onim, što je bila zajednička volja stipulanta i pristupioca.
Reference
*** (1978-1989) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89
*** (1971) Zbirka sudskih odluka. knjiga XVI, sveska 4
*** (2001) Izbor sudske prakse. Beograd, br. 1, 37
Arbittier, S. (1963) The form 50 lease: Judicial treatment of an adhesion contract. University of Pennsylvania Law Review, vol. III, 8, str. 1204
Birds, L. (1999) Insurance law reform for the benefit of the consumer: Some lessons from Australia. London
Đurđević, M. (2001) Ugovor po pristupu. Beograd, doktorska disertacija
Đurđević, M.M. (1995) Onerozne klauzule u ugovorima po pristupu. Pravni život, vol. 44, br. 10, str. 423-432
Fenjveš, A. (2006) O stanju harmonizacije ugovornog prava u Evropskoj uniji (sa osvrtom na ugovor o osiguranju). Revija za pravo osiguranja, 5(1-2): 1-9
Jakaša, B. (1972) Pravo osiguranja. Zagreb
Jankovec, I.I. (1999) Privredno pravo. Beograd
Jovanić, T. (2004) Osnovne postavke regulacije s ciljem zaštite potrošača. Pravni život, vol. 53, br. 10, str. 545-570
Kalabić, Đ. (1975) Pravna priroda uslova (pravila) osiguranja. Osiguranje i privreda, Zagreb, br. 1-2/1975, str. 13
Kapor, V., Carić, S.V. (1996) Ugovori robnog prometa. Novi Sad: Centar za privredni consulting, 9. izdanje
Koch, P. (2005) Versicherungsnjirtschaft: Ein einführender Überblick. Karlsruhe: Verlag Versicherungsnjirtschaft
Konstantinovć, M. (1969) Obligacije i ugovori - skica za Zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd
Kostadinović, S., Mrkšić, D. (2004) Kompanijsko pravo. Novi Sad
Kupper, A. (1969) Die allgemeinen Versicherungsbedingungen. Zürich
Lambert-Faivre, Y. (2002) Droit des assurances. Paris, 11. edition
Lowry, J., Rawlings, P. (2005) Insurance law doctrines and principles. Portland, OR: Hart Publishing
Marović, B. (1997) Osiguranje. Novi Sad
Marović, B. (1999) Špedicija i osiguranje. Novi Sad
Marović, B., Avdalović, V. (2003) Osiguranje i upravljanje rizikom. Subotica: Birografika
Marović, B., Avdalović, V. (2006) Osiguranje i teorija rizika. Novi Sad: Centar za automatizaciju i mehatroniku
Mrkšić, D., Miloradić, J., Žarković, N. (2006) Uvod u osiguranje i životna osiguranja. Novi Sad
Munksgaard, N. (1997) Forsikringsjura. Kobenhavn: Rungsted Kyst
Ognjanović, S. (2006) Osiguranje od automobilske odgovornosti u Finskoj. Revija za pravo osiguranja, Beograd, 5(4): 45-52
Petrović, Z., Petrović, T. (2003) Osiguranje života. Beograd: Glosarijum
Radišić, J. (1993) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd
Ramberg, J. (2002) International commercial transactions. Stockholm
Slavnić, J. (1995) Zaključenje ugovora o osiguranju i primena uslova osiguranja u praksi. Pravni život, vol. 44, br. 11, str. 427-449
Sorensen, I. (2010) Forsikringsret. Kobenhavn, 5. udgave
Šulejić, P.Ž. (2001) Pravni problemi osiguranja kod nas. u: Zbornik radova Savremeni problemi u osiguranju imovine i lica, 5-6. april, Palić, Udruženje za pravo osiguranja Jugoslavije, str. 3
Šulejić, P.Ž. (2005) Pravo osiguranja. Beograd
Toroman, M. (1970) Contrat-type et contrat dadhesion. u: Rapports nationaux Yougoslaves au VIIIe congres international de droit compare, Pescara, str. 42
Vuković, S. (2000) Komentar Zakona o osiguranju imovine i lica. Beograd
Vuković, S.R. (2004) Zakon o osiguranju. Beograd: Službeni glasnik
Wriede, P. (1990) Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz und zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen unter Einschluß des Versicherungsvermittlerrechtes. Berlin, Band VI. Lieferung 4, Krankenversicherung 2. Teil, 8. Auflage, str. 465
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1103152I
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka