Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 39, br. 1-4, str. 71-91
Nespojivost javnih i drugih funkcija sa članstvom u upravnom odboru privrednih društava
Dunav osiguranje, Beograd
Ključne reči: Nespojivost funkcija; javna funkcija; profesionalna delatnost; privredno društvo (preduzeće; banka; organizacija za osiguranje); članstvo u upravnom odboru
Sažetak
Princip nespojivosti funkcija spada među osnovne principe organizacije i funkcionisanja savremenih društava. Početak primene ovog principa bio je vezan za nosioce funkcija u organima državne vlasti onih zemalja u kojima je vlast bila organizovana na principu podele vlasti, da bi se potom njegova primena proširila i na funkcije u drugim organizacijama i institucijama uključujući i funkcije u organima upravljanja privrednih društava. Danas se ovaj princip sve više odnosi i na obavljanje pojedinih profesionalnih delatnosti i poslova. Nespojivosti javnih funkcija sa drugim funkcijama i obavljanjem profesionalne delatnosti, u savremenim zemljama, dat je ustavni rang. Bliža razrada ovog ustavnog principa vrši se organskim zakonima i drugim pravnim aktima o organizaciji i radu državnih organa odnosno zakonima kojima se utvrđuju prava i obaveze nosilaca javnih funkcija. Kada je u pitanju primena principa nespojivosti funkcija u privrednim društvima, ovaj princip je, po pravilu, predmet uređivanja zakona i drugih propisa o pravnom položaju privrednih, odnosno trgovačkih društava, kao i propisa kojima se uređuje obavljanje određenih delatnosti. Zakonodavstvo u ekonomski razvijenim zemljama posebnu pažnju poklanja utvrđivanju nespojivosti članstva u organima uprave tzv. konkurentnih društava, kao i nespojivosti istovremenog članstva u organima jednog istog privrednog društva.
Reference
*** (1996) Zakon za trgovskite društva na Republika Makedonija. Služben vesnik na Republikata Makedonija, br. 28
*** (1992) Zakon o Saveznom ustavnom sudu. Službeni list SR Jugoslavije, br. 36
*** (1992) Zakon o Saveznom sudu. Službeni list SR Jugoslavije, br. 27
*** (1992) Zakon o Saveznom javnom tužiocu. Službeni list SR Jugoslavije, br. 27
*** (1995-1998) Zakon o hartijama od vrednosti. Službeni list SR Jugoslavije, br. 26/95, 28/96 i 59/98
*** (1993) Zakon o Narodnoj banci Jugoslavije. Službeni list SR Jugoslavije, br. 32
*** (1996) Zakon o preduzećima. Službeni list SR Jugoslavije, br. 29
*** (1996-1999) Zakon o osiguranju imovine i lica. Službeni list SR Jugoslavije, br. 30/96, 57/98 i 53/99
*** (1993-1999) Zakon o bankama i drugim finansijskim organizacijama. Službeni list SR Jugoslavije, br. 32/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/95, 61/95 i 44/99
*** (1999) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama. Službeni list SR Jugoslavije, br. 44
*** (1998-2000) Zakon o advokaturi. Službeni list SR Jugoslavije, br 24/98 26/98 i 69/00
*** (1986) Aktiengesetz, mit Mitbestimmungsrecht. Deutscher Taschenbuch Verlag (DTV)
*** (1993) Zakon o trgovačkim društvima Republike Hrvatske. Narodne novine Republike Hrvatske, br. 111
*** (1993) Zakon o gospodarskih družbah. Uradni list Republike Slovenije, br. 30
*** (1999) Zakon o privrednim društvima Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 23
Brazier, R. (1988) Constitutional practice. Oxford: Clarendon Press
Lambert-Faivre, Y. (1973) Droit des assurances. Paris: Dalloz
Nenadić, B. (1994) Nespojivost funkcije člana Savezne vlade sa drugom javnom funkcijom i vršenjem profesionalne delatnosti. Pravo - teorija i praksa, vol. 11, br. 5-6, str. 35-41
Nenadić, B. (2001) Osiguravajuće kompanije u zakonodavstvu Češke Republike. Pravo i privreda, vol. 38, br. 5-8, str. 650-666
Picard, M., Beson, A. (1972) Les entreprises d'assurance. Paris, tom 2
Šulejić, P.Ž. (1997) Pravo osiguranja. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Vasiljević, M.S. (1999) Privredna društva - domaće i uporedno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije
Vasiljević, M.S. (1996) Komentar Zakona o preduzećima. Beograd: Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka