Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
1998, vol. 50, br. 2, str. 17-39
Međuverski odnosi i vojna stabilnost Albanije
Sažetak
Albanija je zemlja čije je stanovništvo podeljeno na dve velike verske grupe: muslimane i hrišćane. Muslimani se, dalje, dele na sunite (50 odsto) i bekteše (20 odsto), a hrišćani na pravoslavne (20 odsto) i rimokatolike (10 odsto). Odnosi među pripadnicima tih verskih grupa u toku istorije bili su veoma protivurečni, ali su se uglavnom svodili na krvave sukobe, jer je država koja je unela islam u Albaniju - Osmansko carstvo, bila zasnovana na verskom principu. Budući da su muslimani bili privilegovani i da su bili nosioci vlasti, da bi došlo do nacionalnog buđenja bilo je neophodno da se prevaziđu verske razlike, pa su nosioci albanskog nacionalnog preporoda u 19. veku delovali u tom pravcu. Zbog različitih pristupa svetu i životu, kao dogmatskih sistema, na osnovu kojih su nastajali sukobi među pripadnicima različitih vera Enver Hodža je ukinuo religiju želeći da ujedini naciju. Ali ni on nije bio dosledan, jer su i dalje bili privilegovani ljudi muslimanskog porekla. Stoga, čim je nestao komunizam, obnovljen je verski život i otpočele su verske razmirice i sukobi. Počeli su progoni pripadnika pravoslavne manjine, pre svega Grka, zabranjuje se njihova organizacija OMONIA a ti se odnosi prenose iu armiju. Država pokazuje nepoverenje prema oficirima i vojnicima grčke nacionalnosti - sklanja ih sa grčke granice, pripadnike grčke manjine hapse pod optužbom da podrivaju državu itd. Sve to mora da ostavi duboke posledice na vojnu stabilnost države, pogotovu što se i rimokatolici žale na privilegije muslimana, strahujući od mogućeg prodora u zemlju islamskog fundamentalizma.
Reference
*** (1954) Statistički godišnjak FNRJ. Beograd: Savezni zavod za statistiku
*** (1994) Politika, 3 jul, str. 3
*** (1994) Borba, 10 jun, str. 8
*** (1994) Politika, 8 maj, str. 4
*** (1996) Naša borba, 15 avgust, str. 4
*** (1992) Borba, 9 decembar, str. 18
*** (1994) IRCICA : Bulletin d'information, Istanbul, br. 277, str. 5
*** (1990) Svet, Beograd, 7 februar, str. 12
*** (1994) Politika, 19 jul, str. 4
*** (1996) Politika, 31 avgust, str. 5
*** (1995) Naša borba, 4. novembar, str. 10
*** (1996) Naša borba, 7 februar, str. 24
*** (1996) Naša borba, 9 april, str. 24
*** (1996) Naša borba, 20 decembar, str. 7
*** (1994) Politika, 7 oktobar, str. 5
*** (1993) Politika, 7 decembar, str. 6
*** (1993) Politika, 7 mart, str. 3
*** (1995) Naša borba, 2 mart, str. 6
*** (1992) Borba, 19 avgust, str. 12
*** (1995) Naša borba, 6 mart, str. 9
*** (1992) Borba, 13 novembar, str. 14
*** (1993) Politika, 19 decembar, str. 10
*** (1995) Politika, 4 jul, str. 6
*** (1990) Preporod, islamske informativne novine, Sarajevo, 15 maj, str. 10-11
*** (1984) Kuran sa prevodom. Sarajevo: Starešinstva Islamske zajednice za BiH, Hrvatsku i Sloveniju, poglavlje V
*** (1972) Politique hebdo, Paris, 26. oktobar , str. 27
*** (1969) Notes et etudes documetaires, Paris, 20. januar, str. 54 i 81
*** (1971) La croix, Paris, 28. januar
*** (1961) Daily Telegraph, 20 jul
*** (1946) L'Economie, Paris, 21 novembar
*** (1946) Le Monde, 30. jul
*** (1955) La documentation française article et documents. 8 novembar, str. 2
*** (1986) La croix, Paris, 21 decembar, str. 16
*** (1995) Politika, 7 jul, str. 6
*** (1992) Večernje novosti, 7 jun, str. 2
*** (1997) Naša borba, 15. februar, str. XIV
*** (1996) Međunarodna politika, br. 1051, 1 dec., str. 12
*** (1993) Politika, 21 februar, str. 3
Adler, A. (1984) Quarants ans de stalinisme a huis clos. Liberation, 12 april
Bowers, S.R. (1984) The Islamic factor in Albanian policy. Journal of the Institut of Muslim Minority Affairs, Jeda, br. 1, str. 129
CIA (1995) The World Factbook
ELIAMEP Helenic Foundation for Defence and Foreign Policy (1992) Southeastern European Yearbook 1992. Athens, str. 313
Gegaj, A. (1973) L'Albanie et l'invasion turque au XV sciecle. Pariz
Hoxha, E. (1984) Quand on jetait les fondements de l'Albanie nouvelle. Tirana
Hoxha, E. (1964) Izjava. Combat, Paris, 10 septembar
Hoxha, E. (1984) Mémoires. Paris, str. 256
Hoxha, E. (1984) Réflexions sur ie moyen orient. Tirana
Hoxha, E. (1987) Oeuvres choisies. Tirana, tom IV, str. 148-149
Jevtić, M.S. (1995) Šiptari i Islam. Prnjavor: Grafomotajica
Jevtić, M.S. (1989) Savremeni džihad kao rat. Beograd: Nova knjiga
Korm, Ž. (1977) Multikonfesionalne zajednice. Sarajevo
Krasniqi, R. (1983) Georges Kastrioti - Scandarbeg. Pariz-Firenca
Milivojević, M. (1992) Wounded eagle: Albania's fight for survival. London: Institute for European Defence and Strategic Studies, br. 15, str. 8
Mirdita, R. (1995) Izjava. Politika, 4. jul
Naqavi, A.M. (1984) Islam and nationalism. Teheran
Nazmi, A. (1991) Preporod, islamske informativne novine, Sarajevo, 15. avgust, str. 11
Peroncel-Hugoz, J. (1984) Une croix sur le Liban. Paris
Pljaku, P. (1984) Nasilje nad albanskom revolucijom. Beograd: Narodna knjiga
Pollo, S. (1976) La culture populaire comme expression des particularites ethniques. Studia Albanica, Tirana, br. 2
Popović, A. (1986) L'Islam balkanique. Berlin
Puto, A., Pollo, S. (1974) Historie de l'Albanie des origines a nos jours. Roanne, str. 75
Skendi, S. (1956) Albania. New York
Slijepčević, Đ. (1983) Srpsko-arbanaški odnosi kroz vekove - s posebnim osvrtom na novije vreme. Himelstir
Škaljić, A. (1989) Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo: Svjetlost
Tirtja, M. (1977) La question religieuse dans la culture populaire. u: La conférence nationale des études ethnographiques, 28-30 jun, Tirana, str. 339
Tones, B. (1974) Religionen und Albanien. Osteuropa, br. 24, 9 sept
Viron, K. (1969) L'ideologie reactionaire du clerge dans l'annes 30 du XX scviecle. Studia Albanica, Tirana, br. 1
Vogel, C. (1978) La fin d'une eglise autocefale: La derniere 10 i organique de l'eglise Oertodoxe d'Albanie. Anne canonique, Paris, vol. 22
Zananiri, G. (1975) La situation religieuse en Albanie. Leuven-Louvain, br. 1
Zanga, L. (1980) Enver Hoxhas Krieggeen Religion. Osteuropa, br. 30, 1 jan
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka