Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 6, br. 2, str. 11-18
Integrisani sistemi upravljanja
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Sažetak
U radu je objašnjeno zašto je standard ISO 9001 racionalna osnova za projektovanje integrisanog sistema upravljanja (menadžment sistema). Razmatranje je zasnovano na detaljnoj analizi potreba i očekivanja korisnika. U nastavku rada je opisan način ostvarivanja integrisanog sistema upravljanja zadovoljavanjem različitih međunarodnih standarda organizaciono upravljačkog karaktera. U zaključku su navedeni još neki bitni aspekti integrisanih menadžment sistema za organizaciju i zainteresovane strane i ukazano je da efektivna primena međunarodnih standarda doprinosi stvaranju i održavanju stabilnih upravljačkih sistema u organizacijama, što doprinosi stabilizaciji privrednog sistema u celini.
Reference
BSI (1999) OHSAS 1800 The national standards body of the UK: Occupational health and safety systems - specification. standard
Edwards, A.J. (2001) ISO 14001 Environmental certification - step by step. Oxford: Butterworth - Heinemann
International Organisation for Standardization (2005) ISO/IEC 17799: Information technology: Code of practice for information security management. Geneve
International Organisation for Standardization (2005) ISO/IEC 27001 Information technology: Security techniques: Information security management systems: Requirements
International Organisation for Standardization (2005) ISO 22000: Food safety management systems - requirements for any organization in the food chain. Geneva, 01. 09
ISO, Zavod za standardizaciju Srbije i Crne Gore (2001) ISO/IEC 17025: Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i etaloniranje. prevod, standard
Kamberović, B., Morača, S., Vulanović, S. (2005) Zdravlje i bezbednost na radu - uputstvo za primenu standarda OHSAS 18001. Novi Sad: IIS, Istraživačko i tehnološki centar
Savezni zavod za standardizaciju (2001) JUS ISO 9001: Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi. Beograd
Savezni zavod za standardizaciju (2005) JUS ISO 14001: Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine - zahtevi sa uputstvom za primenu. prevod, standard
Šević, D., Kamberović, B., Šilobad, M. (2005) ISO 14001 - kako zadovoljiti zahteve. Novi Sad: IIS - Istraživačko i tehnološki centar
Šević, D., Radlovački, V., Kamberović, B. (2004) HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point. Novi Sad: FTN
Ticker, R., Lucas, B.S. (2005) ISO 9001:2000 in brief. London, UK: Eisevier, Book Aid International
Ticker, R. (2005) ISO 9001:2000 for small businesses. London, UK: Elsevier, Book Aid International
Vulanović, V., Radlovački, V. (2003) Akreditacija laboratorija za ispitivanje i etaloniranje. Novi Sad: IIS - istraživačkog i tehnološkog centra
Vulanović, V., Stanivuković, D., Kamberović, B.L., Maksimović, R., Radaković, N., Radlovački, V., Šilobad, M. (2005) Sistem kvaliteta ISO 9001
Vulanović, V., Kamberović, B.L., Stanivuković, D., Radaković, N., Maksimović, R., Radlovački, V., Šilobad, M. (2003) Metode i tehnike unapređenja kvaliteta. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka - Institut za industrijske sisteme / IIS - Istraživački i tehnološki centar / ITC
Zelenović, D.M. (1984) Upravljanje proizvodnim sistemima - anatomija postupka upravljanja. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci