Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 28  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 12, br. 45, str. 83-93
Uloga i značaj analitičkih postupaka u procesu revizije
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Valjevo
Ključne reči: revizijski dokazi; revizijski postupci; analitički postupci; racio bojevi
Sažetak
Jedan od zadataka revizora u procesu revizije jeste da prikupi dovoljno verodostojnih dokaza koji će mu biti baza za donošenje, tj. izražavanje revizorskog mišljenja. Za prikupljanje revizijskih dokaza revizor može koristiti niz postupaka. Analitički postupci predstavljaju najekonomičniji postupak za prikupljanje dokaza. Primena tih postupaka zasnovana je na očekivanju da postoje veze između pojedinih podataka i informacija. Najčešće kada se kaže analitički postupci, misli se na racio analizu (racio brojevi). Rezultate dobijene primenom analitičkih postupaka revizor treba kritički da razmatra i uporedi sa odgovarajućim reperima. Rezultatima analitičkih postupaka ne može se pripisati apsolutno poverenje i pouzdanost, ali zbog svoje efektivnosti i efikasnosti, sve više se koriste u modernoj reviziji.
Reference
*** (2006) Medunarodni standardi i saopštenja revizije - uverenja i etike. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije, prevod
Andrić, M., Krsmanović, B., Jakšić, D. (2004) Revizija - teorija i praksa. Subotica: Ekonomski fakultet
Arens, A.A., Elder, R.J., Beasley, M.S. (2005) Auditing and assurance services: An integrated approach. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Hayes, R.H., Schilder, A., Dassen, R., Wallage, P. (2002) Principi revizije - međunarodna perspektiva. Banja Luka: Savez računovođa i revizora Republike Srpske
Krasulja, D.S., Ivanišević, M. (2004) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Ljubisavljević, S.D. (2000) Uloga eksternog revizora u okruženju. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Ljubisavljević, S. (2008) Prikupljanje i vrednovanje revizorskih dokaza. Revizor, vol. 11, br. 41, str. 31-46
Malinić, S.D. (2006) Upravljačko računovodstvo i obračun troškova i učinaka. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Martić, S.T. (1987) Kontrola i revizija. Beograd: Ekonomski fakultet
Milojević, D.S. (2006) Revizija finansijskih izveštaja. Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo
Pickett, K.H.S. (2005) Osnovni priručnik za internu reviziju. Beograd: Savez računovođa i revizora
Stanković, Lj. (1997) Analitičke procedure. Knjigovodstvo, br. 2
Stoner, D.F., Friman, E.R., Gilbert, D.R. (2002) Menadžment. Beograd: Želnid
The Institute of Internal Auditors (2006) Profesionalna praksa interne revizije. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije, prevod
Vasiljević, M., Janković, M. (2008) Dokumentovanje razumevanja sistema interne kontrole u objektima za pružanje usluga smeštaja. Revizor, vol. 11, br. 42, str. 63-70
Vasiljević, M., Janković, M. (2008) Procena kontrolnog rizika u funkciji smanjenja rizika revizije. Revizor, vol. 11, br. 43, str. 61-70
Vodeničarević, I. (2001) Izvođenje analitičkih postupaka u procesu revizije. Računovodstvo, vol. 46, br. 4, str. 31-45
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2009.