Akcije

Ekonomski pogledi
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2008, br. 2, str. 57-66
Međuodnos globalizacije svetskog tržišta i politike deviznog kursa
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet
Sažetak
Najizrazitija karakteristika savremene svetske privrede na početku trećeg milenijuma je da je stepen otvorenosti nacionalnih privreda veći nego ikada u prošlosti. Ovo je posledica globalizacije, pod kojom se podrazumeva fantastičan rast međunarodnih transakcija i međuzavisnost nacionalnih ekonomija. Obim međunarodne razmene robe i usluga i naročito kapitalnih transakcija mnogostruko je veći nego u bliskoj prošlosti, stalno se povećava i mnogostruko nadmašuje obim svetske proizvodnje. Globalna uslovljenost sveta najizrazitije se ispoljava u međunarodnoj ekonomiji. Globalizacija svetskog tržišta je posledica sadejstva više faktora: dinamičnog razvoja tehnologije, unapređenja i pojeftinjenja saobraćaja, narastanja značaja transnacionalnih korporacija i drastične promene u međunarodnim političkim odnosima (kraj Hladnog rata, porast važnosti nadnacionalnih političko-ekonomskih grupacija). Ipak, ona se manifestuje kroz dva 'janusovska lica' - procvat regionalizma i regionalizacije, s jedne strane i internacionalizacije proizvodnje i naročito finansija, s druge.
Reference
*** (2000) Globalization brings both promises and challenges to countries on path to development. Washington: IMF, Survey Supplement, vol. 29
Anastasije (2002) Globalizam i pravoslavlje. Beograd: Hilandarski fond pri Bogoslovskom fakultetu SPC, Episkop Tirane i cele Albanije
Bandin, T. (2007) U vrtlogu globalizacije. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 17, str. 3-6
Bjelica, V. (2005) Bankarstvo u teoriji i praksi. Novi Sad: Stylos
Đukić, Đ., Bjelica, V., Ristić, Ž. (2003) Bankarstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Fukujama, F. (1997) Sudar kultura. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Hantington, S.P. (1998) Sukob civilizacija i preuređenje svetskog poretka. Podgorica
Kovačević, R. (2004) Savremene tendencije u svetskoj privredi. Beograd: autorsko izdanje
Kreft, L. (2003) Globalizacija kao sukob za hegemoniju u globalnom svetu. Danas, Beograd, 30. 04-02. 05. 2003, izlaganje u Školi demokracije i socijalne pravde na Braču
Ljosa, M.V. (2001) Kultura slobode. Vijesti, Podgorica, 07.07
Miljković, M. (2005) Globalizacija tržišta i realni dometi globalizma. Ekonomski pogledi, god. V, br.1
Pavlović, M.M. (2000) Globalizacija svetske privrede i nacionalne ekonomije. Ekonomski anali, vol. 44, br. 145, str. 45-65
Pečujlić, M. (2002) Globalizacija - dva lika sveta. Beograd: Gutembergova galaksija
Stiglic, Dž. (2002) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SMB-x
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.06.2011.

Povezani članci