Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2008, br. 19, str. 175-182
Korporativne performanse banke
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
bUniverzitet 'Braća Karić', Fakultet za trgovinu i bankarstvo 'Janićije i Danica Karić', Beograd
Ključne reči: Korporporativne performance banaka; spredovi i margine; leveridž i alokacija active; produktivna (profitna) aktiva banke; prinos na ukupnu aktivu; prinos na akcijski kapital; multiplikator akcijskog kapitala
Sažetak
Performanse banaka se odnose na ostvareni rezultat banke, kvantitet i kvalitet njenog poslovanja, njenu konkurentnost, efikasnost i efektivnost u poslovanju. Korporativne performanse banaka se mogu klasifikovati kao vrhunske, srednje i niske performanse. Ostvarivanje dobiti (profita) banke predstavlja njenu dugoročnu performansu koja je vezana za niz drugih kratkoročnih performansi. Pored opštih i funkcionalnih performansi naturalnih i vrednosnih performansi, merljivih i nemerljivih performansi prisutne su korporativne i portfolio performance banke. Sa aspekta korporativnih performansi banke, izuzetno je važno praviti razliku između neto kamatnog spread i neto kamatne margine. Analiza korporativnih performansi banke ukazuje na potrebu razgraničenja između: (1) stope prinosa na aktivu (pokazatelj ROA), (2) stope prinosa na akcionarski kapital (pokazatelj ROE), i (3) interne stope rasta kapitala banke. Analiza korporativnih performansi banke treba da je u funkciji menadžmenta banke, pri definisanju strategijskog plana i izbora strategijskih alternativnih rešenja.
Reference
Austin, D.V., Hakalo, D.R., Scampini, T.J. (1998) Modern banking: A practical guide to managing deregulated financial institutions. Rolling Meadows, Illinois: Bankers Publishing Company, Bank Administration Institute
Ćurčić, U.N. (2003) Upravljanje rastom i performansama banke. Loznica: Mladost holding
Fitch, T. (1990) Dictionary of banking terms. New York: Barrons Business Guides
Pohlman, J. (1995) A framework for strategic planning. u: Aspinwall R., R.Eisenbeis [ur.] Handbook for banking strategy, New York, itd: Wiley
Vunjak, N., Kovačević, L. (2006) Bankarstvo - bankarski menadžment. Bečej: Proleter
Vunjak, N.M. (2005) Finansijski menadžment. Subotica: Ekonomski fakultet, knj. 5
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2008.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2001)
Novi trendovi u berzanskom trgovanju putem interneta
Anđelić Goran B.

Anali Ekon fak Subotica (2002)
Portfolio strategija poslovnih banaka - kreditni i investicioni portfolio
Vunjak Nenad M.

Anali Ekon fak Subotica (2007)
Strategija ALM-koncepta banke
Vunjak Nenad, i dr.

prikaži sve [54]