Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2007, br. 17, str. 185-190
Strategija ALM-koncepta banke
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: ALM koncept; rizik; banka; upravljanje
Sažetak
Novi pristup upravljanja aktivom i pasivom banaka naziva se ALM-konceptom Osnova koncepta se odnosi na kratkoročno upravljanje celokupnom bilansnom i vanbilansnom strukturom banke. Na osnovu ALM koncepta moguće je uspostaviti korelacionu vezu između rizika i profitabilnosti bankarskih proizvoda. Primenom ALM-koncepta moguće je upravljati: a) tržišnim rizikom (rizikom promene kamatne stope, rizikom promene deviznog kursa i rizikom na tržištu kapitala), b) rizikom likvidnosti, c) kreditnim rizikom, d) rizikom transakcija sa derivatima (garancijski i terminski rizik), e) poslovnim zakonskim i finansijskim rizikom. Uvođenjem i primenom ALM-koncepta stvorene su fleksibilnije bankarske strukture koje su u stanju da se brže prilagode svim potencijalnim promenama na finansijskim tržištima. Primenom ALM-koncepta moguće je izgraditi viziju razvoja banke i odrediti njen konkurentski položaj u odnosu na druge banke i ceo bankarski sistem.
Reference
Ćirović, M. (1995) Bankarski menadžment. Beograd: Ekonomski institut
Ćurčić, U.N. (2002) Bankarski portfolio menadžment - strategijsko upravljanje bankom, bilansima, bonitetom, kvalitetom i portfolio rizicima banke. Novi Sad: Feljton
Ćurčić, U.N. (2003) Upravljanje rastom i performansama banke. Loznica: Mladost holding
Miller, R.L., VanHoose, D.D. (1997) Moderni novac i bankarstvo. Zagreb: Mate
Rose, P. (1995) Commercial bank management. Boston: Irwin
van Horne, J.C. (1992) Financial management and policy. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Vunjak, N., Kovačević, L. (2006) Bankarstvo (bankarski manadžment). Bečej: Proleter
Vunjak, N.M., Kovačević, L.D. (2003) Finansijsko tržište, berze i brokeri - savremeni finansijski trendovi. Bečej: Proleter
Vunjak, N.M. (2005) Finansijski menadžment. Bečej: Proleter, knjiga 5 - Poslovne finansije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci

Strategijski menadžment (2007)
Determinante rizika poslovnih banaka
Vunjak Nenad, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2002)
Portfolio strategija poslovnih banaka - kreditni i investicioni portfolio
Vunjak Nenad M.

Anali Ekon fak Subotica (2000)
Karakteristike bankarskog portfelja i upravljanje rizicima u banci
Vunjak Nenad

prikaži sve [91]