Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 63, br. 3-4, str. 163-169
Seroprevalenca leptospiroze konja na beogradskom području u periodu od 1998. do 2008. godine
Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd
Ključne reči: leptospiroza; konji; antitela; zoonoza
Sažetak
Serološka ispitivanja leptospiroze konja obavljena su u periodu od 1998. do 2008. godine, na Beogradskom epizootiološkom području. Izvršen je serološki pregled 1701 uzoraka krvnog seruma konja iz privatnih i društvenih ergela, konjičkih klubova, hipodroma i sa individualnog sektora. Broj seropozitivnih konja iznosio je 107 (6,29%). Najzastupljeniji serovarijeteti Leptospira vrste bili su: Leptospira grippotyphosa 42 (2,47%), Leptospira icterohaemorrhagiae 19 (1,12%), Leptospira pomona 17 (0,99%), Leptospira canicola 16 (0,94%), Leptospira bataviae 11 (0,65%) i Leptospira australis 2 (0,1%). Antitela protiv Leptospira sejroe nismo ustanovili ni u jednom pregledanom uzorku krvnog seruma konja. Titar specifičnih antitela kretao se od 1:100 do 1:10000. Najveći broj seruma imao je titar antitela 1:300, zatim 1:100 i 1:1000. Najmanji broj seruma imao je titar antitela 1:10000. Seropozitivni konji na leptospirozu ustanovljeni su samo u sporadičnim slučajevima, tako da većih epizootija na Beogradskom područ ju nije bilo.
Reference
Ašanin, R., Krnjaić, D., Milić, N. (2006) Priručnik sa praktičnim vežbama iz mikrobiologije sa imunologijom. Beograd: Fakultet veterinarske medicine
Dmitrović, R., Obradović, M., Nedić, Lj., Đerković, V., Antonijević, B., Pavlović, N., Babić-Dunić, V., Peklar, P., Trbojević, R., Gligić, A., Jermolenko, G., Vojinović, D., Radosavljević, M. (2002) Zoonoze - zdravstveni problem na području Beograda. u: Dani Zavoda XIX, Stručna konferencija, Beograd, 57-72
Dmitrović, R. (2002) Zoonoze na području Beograda. Beograd: Gradski zavod za zaštitu zdravlja
Donahue, J.M., Smith, B.J., Redmon, K.J., Donahue, J.K. (1991) Diagnosis and prevalence of leptospira infection in aborted and stillborn horses. J Vet Diagn Invest, 3(2): 148-51
Ellis, W.A., O'Brien, J.J. (1988) Lepospirosis in horses. u: Eowell D.G. [ur.] Equine infectious diseases V, Kentucky, Lexington, KY: University Press, 168-71
Halliwell, R.E., Brim, T.A., Hines, M.T., Wolf, D., White, F.H. (1985) Studies on equine recurrent uveitis. II: The role of infection with Leptospira interrogans serovar pomona. Curr Eye Res, 4(10): 1033-40
Hodgin, E.C., Miller, D.A., Lozano, F. (1989) Leptospira abortion in horses. J Vet Diagn Invest, 1(4): 283-7
Levett, P.N. (2001) Leptospirosis. Clin Microbiol Rev, 14(2): 296-326
Nešić, D. (1985) Značaj spoljašnjih faktora u nastanku leptospiroze konja. Vet glasnik, 39(7), 773-7
Nešić, D. (1983) Rasprostranjenost leptospiroze kod konja. Vet. glasnik, 37(2), 143-8
Stanojević, S., Žutić, J., Vojinović, D. (2003) Karakteristike biotopa leptospiroze šireg područja Beograda. u: Jugoslovenski epizootiološki dani sa međunarodnim učešćem (V), Subotica, str. 330-5, Zvornik referata i kratkih sadržaja
Swart, K.S., Calvert, K., Meney, C. (1982) The prevalence of antibodies to serovars of Leptospira interrogans in horses. Aust Vet J, 59(1): 25-7
Trailović, D., Jermolenko, G., Đuričić, B., Lazić, S. (1998) Značaj važnijih infektivnih bolesti u kliničkoj patologiji i epizootiologiji konja na području Jugoslavije. str. 493-504
Verma, A., Artiunshin, S., Matsunaga, J., Haake, D.A., Timoney, J.F. (2005) LruA and LruB, Novel Lipoproteins of Pathogenic Leptospira interrogans Associated with Equine Recurrent Uveitis. Infection and Immunity, 73(11): 7259
Vojinović, D. (1998) Leptospiroza domaćih životinja na beogradskom području u periodu od 1993 do 1997. godine. u: Kongres veterinara Jugoslavije(VII) - (sa međunarodnim učešćem), Beograd, Zbornik radova, 306
Vojinović, D., Drezga, J. (1999) Leptospiroza goveda na beogradskom području - rezultati seroloških ispitivanja u periodu od 1994 do 1998. godine. u: Savetovanje veterinara Srbije (11), Zlatibor, Zbornik radova i kratkih saržaja, 144
Vojinović, D., Erski-Biljić, M. (2000) Leptospiroza svinja na beogradskom području - rezultati seroloških ispitivanja u periodu 1993-1999. godine. Veterinarski glasnik, 54(56): 207-211
Žutić, J., Stanojević, S., Vojinović, D. (2006) Leptospiroza goveda na područjima koji gravitiraju ušću reke Save u Dunav. u: Epizootiološki dani sa međunarodnim učešćem (VIII), 15
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.2298/VETGL0904163V
objavljen u SCIndeksu: 29.11.2016.

Povezani članci