Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Univerzitetsko obrazovanje budućih vaspitača kao činilac efikasnosti procesa predškolskog vaspitanja i obrazovanja
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Jagodina

e-adresaemina.kopas@pefja.kg.ac.rs
Projekat:
Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (MPNTR - 47008)
Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu (MPNTR - 179034)

Sažetak
U radu su predstavljena savremena naučna saznanja o zahtevima i mogućnostima za organizaciju kvalitetnog univerzitetskog obrazovanja budućih vaspitača. Kvalitetni ishodi ovog obrazovanja podrazumevaju pripremu studenata za organizaciju efikasnog procesa učenja i razvoja dece predškolskog uzrasta, čime se stvaraju uslovi za ostvarivanje osnovnih funkcija predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Cilj teorijskog istraživanja je bio da se predstave prioriteti u sistemu savremenog univerzitetskog obrazovanja vaspitača u predškolskim ustanovama, koji određuju njegov kvalitet i efikasnost. Ovi prioriteti treba da odrede smernice za unapređivanje rada univerzitetskih nastavnika koji obrazuju buduće vaspitače. Rezultati istraživanja ukazuju da kvalitetno univerzitetsko obrazovanje budućih vaspitača podrazumeva transfer stečenih znanja u pedagošku praksu, komplementaran odnos između obrazovanja pojedinca i potreba društvenog razvoja, kao i formiran profesionalni identitet univerzitetskih nastavnika.
Reference
Beijaard, D., Meijer, P.C., Verloop, N. (2004) Reconsidering research on teachers’ professional identity. Teaching and Teacher Education, 20(2): 107-128
Dryden, G., Vos, J. (2004) Revolucija u učenju kako promeniti način na koji svet uči. Beograd: Timgraf
Kamenov, E. (1995) Model osnova programa vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom. Novi Sad: Odsek za pedagogiju Filozofskog fakulteta
Kopas-Vukašinović, E. (2011) Ot tradicionnogo vysšego obrazovanija k sovremennomu: Problemy i dilemmy. u: Solovevoj A.M. [ur.] Psihologo-pedagogičskie aspekty vospitatelnogo processa v sisteme vysšego obrazovanija, Materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Volgograd: Ministerstvo selskogo hozjajstva RF, Department naučno-tehnologičeskoj politiki i obrazovanija, 102-111
Kopas-Vukašinović, E. (2011) Edukacija obrazovnih profila u funkciji ostvarivanja kontinuiteta u sistemu institucionalnog obrazovanja i vaspitanja. u: Arnaut M. [ur.] Edukacija nastavnika za budućnost, III međunarodni naučno-stručni skup, Zbornik radova, Zenica: Pedagoški fakultet, 121-132
Kopas-Vukašinović, E. (2011) Preschool pedagogy in the system of contemporary university education of future kindergarten teachers. u: Kadum V. [ur.] Suvremene strategije učenja i poučavanja, međunarodni znanstveni skup, II dio, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 717-725
Krulj, R., Arsić, Z. (2011) Akrtuelni problemi savremene edukacije na visokoškolskim ustanovama. u: Đuričković M. [ur.] Naše stvaranje: Zbornik radova sa VI simpozijuma Vaspitač u 21. veku, Aleksinac: Visoka škola za vaspitače strukovnih studija, 47-61
Lepičnik-Vodopivec, J. (2009) Reasons why future educators of preschool children chose the pedagogic profession. u: Kadum V. [ur.] Škola po mjeri, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile-Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, str. 163-174
Medić, S. (2009) Kvalitet i efikasnost nastave: razlog napuštanja obrazovanja i povratka u obrazovanje. u: Đurđica Komlenović, Dušica Malinić, Slobodanka Gašić-Pavišić [ur.] Kvalitet i efikasnost nastave, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Ministarstvo prosvete i sporta republike Srbije (2006) Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa. Beograd: Prosvetni pregled
Moore, M., Hofman, J.E. (1988) Professional identity in institutions of higher learning in Israel. Higher Education, 17(1): 69-79
Newmann, F.M. (2002) Achieving High-Level Outcomes for All Students. u: Hawleu W.D. [ur.] The Keys to Effective Schools, Thousand Oaks, CA: Corwin Press, INC
Petrović-Sočo, B. (2010) Prema pedagogiji slušanja i razumijevanja. u: 11 dani Mate Demarina - Očekivanja, postignuća iperspektive u teoriji i praksi ranog i primarnog odgoja i obrazovanja, Zagreb: Učiteljski fakultet, 333-344
Vukašinović, E.K. (2009) The Professional Internship of Future Teachers: Requests and Dilemmas. u: Meri Matti [ur.] Proceedings of the International Conference Promoting Teacher Education from Intake System to Teaching Practice, Jagodina: Faculty of Education, University of Kragujevac, 85-94
Wolf, A. (2002) Does education matter: Myths about education and economic growth. London: Penguin
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka