Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 7 od 25  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 68, br. 3, str. 288-301
Izazov definisanja savremenog terorizma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, PU u Šapcu
Sažetak
Pojmovno određenje i definisanje fenomena terorizma je isto tako kompleksno kao i shvatanje samog terorizma i terorističke aktivnosti. Zbog toga će se u radu prezentovati koncept definisanja savremenog terorizma sa aspekta nauke i teorije, i njihovog doprinosa, ali i uloge na putu ka izgradnji jedne opšte prihvatljive i univerzalne definicije. Oduvek su naučnici, akademici i eksperti vlada nastojali da definišu terorizam, ali i pored svih napora ovaj termin je ostao neuhvatljiv i prepun konceptualnih poteškoća koje sprečavaju njegovo pojmovno određenje. Da ironija bude veća, ovaj pojam je danas postao najaktuelnija politička tema, pošast i drama savremenog doba. Sve to rezultiralo je mnoštvom alternativa i stvorilo svojevrstan vid haosa oko iste reči, što najbolje oslikava stanje stvari koje danas vlada u vezi formulisanja i definisanja terorizma. U radu će biti analizirane akademske definicije terorizma, koje su i najbrojnije, međutim, nijedna od aktuelnih definicija nije dovoljno zaokružena, jasna i prihvatljiva, kao univerzalna i opštepriznata za sve države, vlade i stanovnike. Proučavanje “modernog terorizma” je svakako neophodno, naročito zbog događaja koji su se odigrali u poslednje dve decenije, a konsenzus o jedinstvenom odre đenju ovog pojma do sada nije postignut, jer su prisutni različiti pristupi u njegovom određivanju.
Reference
*** (1975) Politička enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
*** (1972) Sociološki leksikon. Beograd: Savremena administracija
Acharya, D. (2008) War on terror or terror wars: The problem in defining terrorism. Denver Journal of International Law and Policy, USA
Aditi, B. (2007) The discourses of terrorism. Hong Kong
Aleksić, Ž., Skulić, M., Žarković, M. (2004) Leksikon kriminalistike. Beograd
Babović, B. (1997) Policija u svetskom poretku. Beograd
Bajagić, M. (2000) Terorizam i međunarodno javno pravo. Bezbednost, Beograd, vol. 42, br. 5-6, str. 616-642
Bajagić, M. (2011) Samoubilački terorizam - savršeno terorističko oružje. u: Suprotstavljanje terorizmu: međunarodni standardi i pravna regulativa, Banja Luka, Zbornik radova
Bartelemi, K., Ribnikar, D. (2003) Asimetrični ratovi. Beograd: Evro Giunti
Bilandžić, M., Grubić, A. (2012) Samoubilački terorizam: Strateške i socijetalne dimenzije. Polemos, Zagreb, 15
Boaz, G. (2009) Defining terrorism: The present situation. USA, Victim Survivor Admin
Bošković, M.V. (1998) Kriminalistika - metodika I. Beograd: Policijska akademija
Bošković, M. (2003) Kriminoloski leksikon. Novi Sad: Matica srpska
Bruce, G. (2013) Definition of terrorism: Social and political effects. Merilend, Review Articles
Dimitrijević, V. (1982) Terorizam. Beograd: Nir radnička štampa
Dimitrijević, V. (2003) Terorizam i ljudska prava posle jedanaestog septembra 2001. godine. Reč - časopis za književnost i kulturu i društvena pitanja, Beograd, 69/15, 85-103
Dobovsek, B., Erika, J. (2013) Model borbe protiv terorizma u okviru EU. Ljubljana: Fakultet za društvene nauke
Đorđević, O. (1988) Osnovi državne bezbednosti. Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Gaćinović, R. (2011) Metodologija proglašenja neke organizacije terorističkom. Vojno delo, vol. 63, br. 1, str. 361-370
Gaćinović, R. (2010) Terorizam u političkoj teoriji # Terrorism in political theory. Srpska politička misao, br. 2, str. 177-195
Gaćinović, R. (2008) Fenomenologija savremenog terorizma. Vojno delo, vol. 60, br. 3, str. 46-59
Gaćinović, R. (2013) Ugrožavanje kapaciteta bezbednosti države. Beograd: Filip Višnjić
Gaćinović, R. (1996) Kako protiv terorizma. Beograd: Miba duga
Gaćinović, R.Đ. (1998) Savremeni terorizam. Beograd: GrafoMark
Goodall, C. (2013) Defining terrorism. University of Nottingham
Grifit, D. (2007) Kategorije 'zločinca' i 'neprijatelja' u sistemu globalnog terorizma # Categories of 'criminal' and 'enemy' in the system of global terrorism. Nova srpska politička misao, vol. 14, br. 1-2, str. 11-28
Hofman, B. (2000) Unutrašnji terorizam. Beograd: NK Alfa
Horvatić, Ž. (1981) Elementarna kriminologija. Zagreb: RO Školska knjiga
Ignjatović, Đ. (2006) Kriminologija. Beograd: Službeni glasnik
Jovašević, D., Jovanović, L. (1995) Krivično pravo 2 - posebni deo. Beograd: Policijska akademija
Kaucki, K., Trocki, L. (1985) Terorizam i komunizam - rasprava o boljševičkoj revoluciji. Beograd: Filip Višnjić
Keča, R. (2012) Terorizam-globalna bezbednosna pretnja. Banja Luka
Klarin, M. (1978) Terorizam. Beograd: Politika
Kolarić, D. (2013) Nova koncepcija krivičnih dela terorizma u Krivičnom zakoniku Republike Srbije. Crimen, vol. 4, br. 1, str. 49-71
Kovačević, S. (1992) Terorizam i Jugoslavija. Beograd: Arkade Print
Kuper, A., Kuper, J., Krznarić, N.S., Marković, P., Rašević, M. (2009) Enciklopedija društvenih nauka. Beograd: Službeni glasnik
Marić, S. (2012) Terorizam kao globalni problem. Medianali, Zagreb
Mijalković, S.V. (2009) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Mijalkovski, M. (1988) Terorizam kao krivično-pravna kategorija. Bezbednost, Beograd, br. 4
Mijalkovski, M. (2004) Analiza i procena terorističke pretnje. Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 4, str. 509-521
Milašinović, R., Mijalković, S. (2011) Terorizam kao savremena bezbednosna pretnja. u: Suprotstavljanje terorizmu: međunarodni standardi i pravna regulativa, Banja Luka, Zbornik radova, 3
Milošević, M. (2001) Sistem državne bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
Pašanski, M.R. (1987) Savremene kamikaze - transnacionalni terorizam i diplomatija. Beograd: Književne novine
Pejanović, L. (2003) Terorizam i protivteroristička dejstva u vazdušnom saobraćaju. Beograd: VIZ
Petrović, A. (1978) Kriminalistika - metodika. Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Primorac, I. (2007) Savremeni terorizam kao filozofska tema. Zagreb: Polemos
Rogers, P. (2012) Terorizam - uvod u studije bezbednosti. Beograd: Službeni glasnik
Savić, A. (1998) Osnovi državne bezbednosti. Beograd: VŠUP
Schmid, A., Albert, J. (1988) Political terrorism: A new guide to actors, authors, concepts, data bases, theories, and literature. Amsterdam: North Holland
Simeunović, D. (2010) Kritički ogled o utvrđivanju vremena nastanka terorizma i njegovim pretečama. Vojno delo, vol. 62, br. 1, str. 307-325
Simeunović, D. (1989) Političko nasilje. Beograd: Radnička štampa
Simeunović, D. (2009) Uvod u političku teoriju. Beograd: Institut za političke studije
Simeunović, D. (2009) Terorizam. Beograd: Edicija Krimen
Simpson, J., Weiner, E. (1989) The Oxford English Distionary. Oxford University press
Srdanović, B. (2001) Međunarodni terorizam, politički delikt i ekstradicija. Crna Gora, Podgorica: Matica
Stajić, L. (1999) Osnovi bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
Stern, D. (2004) Ekstremni teroristi. Beograd: Alexandria Press
Tomaševski, K. (1983) Izazov terorizma - problemi suzbijanja terorizma u međunarodnoj zajednici. Beograd, itd: Mladost
Townshend, C. (2003) Terorizam. Sarajevo: TKD Šahinpašić
Trifunović, D., Stojaković, G., Vračar, M. (2011) Terorizam i vehabizam. Beograd: Filip Višnjić
Universalworterbuch, D. (2011) Bibliograpsisches Institut Gmbh. Germany
Vujaklija, M. (2004) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Walter, C. (2003) Defining Terrorism in National and International Law. Berlin: Security versus Liberty
Wolf, Y., Frankel, O. (2007) Terrorism: Toward an overarched account and prevention with a special reference to pendulum interplay between both parties. Aggression and Violent Behavior, 12(3): 259-279
Yonah, A. (1976) International Terrorism: National, Regional and Global Perspectives. New York: Praeger
Zirojević, M. (2008) Terorizam kao nekonvencijalna pretnja bezbednosti. Međunarodni problemi, vol. 60, br. 2-3, str. 345-367
Žerajev, C. (1986) Kriminalistika. Zagreb: Varteks
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1603288K
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka