Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
2012, br. 33, str. 299-312
Delovanje KPJ na Kosovu i Metohiji tokom Drugog Svetskog Rata
Institut za srpsku kulturu, Leposavić, Srbija
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
KPJ je u međuratnom periodu bila najveći protivnik Kraljevine Jugoslavije, ali, u isto vreme, i najveći zagovornik pripajanja Kosova i Metohije Albaniji. Stavovi KPJ su u velikoj meri koincidirali sa stavovima Kominterne prema ovom pitanju. Ovakvo stanje će trajati od samog osnivanja Kominterne pa sve do 1935. godine - inauguracije politike narodnog fronta usled neposredne ratne opasnosti. Sve do 1935. godine KPJ je striktno sprovodila politiku Kominterne gde je u prvi plan isticana hegemonistička i ugnjetačka politika srpske buržoazije. Na svakom narednom kongresu ovakva politika je radikalizovana. Tokom Drugog svetskog rata KPJ se zalagala za borbu za odbranu zemlje od okupatora i domaćih izdajnika, ali uz još uvek određeno prisustvo nasleđenog stava prema srpskoj naciji, koja se mogla okvalifikovati kao hegemona i ugnjetačka. Tokom 1942. i 1943. godine u onoj meri u kojoj je izvršen raskid sa Kominternom, došlo je do promene stava KPJ prema Jugoslaviji. Ovome su umnogome pomogle i odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a u Jajcu. Ovakav stav nije odgovarao kosovskim Albancima, pa čak i komunistima, koji su više bili za pripajanje sa KPA, mada je KPA bila više vezana za Tita. Počevši od Bujanske konferencije (kraj 1943, početak 1944), albanski secesionistički pokret počinje da se infiltrira u redove Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju, jer je u međuvremenu kapitulirala Italija i partija je bila idealno mesto za ostvarenje velikoalbanskih ciljeva. To više nije moglo da se ostvaruje preko fašističke Italije koja je bila veoma vična propagandi protiv Jugoslavije i komunističkog pokreta.
Reference
*** (1962) Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda. Beograd: Vojnoistorijski institut, tom II, knjiga 10
Bogdanović, D. (1984) Knjiga o Kosovu. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Borozan, Đ.J. (1995) Velika Albanija - porijeklo, ideje, praksa. Beograd: Vojnoistorijski insitut Vojske Jugoslavije
Đaković, S. (1984) Sukobi na Kosovu. Belgrade: Narodna knjiga
Fatić, A. (2006) Pitanje Kosmeta. Beograd: Institut za medjunarodnu politiku i privredu
Gleni, M. (2001) Balkan 1804-1999. - nacionalizam, rat i velike sile. Beograd: B92
Guskova, E. (2007) Šta će Evropi više albanskih država. Međunarodna politika, Beograd, br. 1127-1128
Lempi, D.R. (2004) Jugoslavija kao istorija - bila dvaput jedna zemlja. Beograd: Dan Graf
Malcolm, N. (1999) Kosovo - a short history. London: Papermac
Mazower, M. (2002) The Balkans a short history. New York: The Modern Library
Nation, C.R. (2003) War in the Balkans, 1991-2002. Carlisle: Strategic Studies Institute
Nešović, S., Petranović, B. (1983) AVNOJ i revolucija - tematska zbirka dokumenata - 1941-1945. Beograd: Narodna knjiga
Stojković, M. (1999) Kosovo i Metohija u balkanskim odnosima. Međunarodna politika, 50(1085-86): 2-8
Šešlija, Ž. (1999) Kosovo i Metohija u političkoj istoriji Srbije od 1912-1999 godine -. Beograd: FPN, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka