Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
1998, vol. 50, br. 3, str. 47-58
Zapadna Makedonija, Kosovo i Metohija u konceptima teritorijalne i etničke Albanije
Sažetak
Autor upozorava na žestoku albansku naučnu, političku i informativnu propagandu protiv SR Jugoslavije i Makedonije za ostvarivanje veliko albanskog strategijskog projekta, čiju osnovu čini 'Program teritorijalne i etičke Albanije', usvojen prilikom osnivanja Prve prizrenske lige, 1878. godine, i koji, već više decenija, gotovo u neizmenjenom obliku traje kao ošpteprihvaćeni nacionalni ideal svih Albanaca. Tu tematiku autor je izložio prateći konsekventnost ideje 'Velike Albanije' na prostorima Kosova i Metohije i Makedonije od samih začetaka, kada je turska porta, pred veliku istočnu krizu 1875. godine, da bi dobila naklonost Albanaca, obećavala stvaranje autonomnog 'arbanaškog vilajeta', pa sve do sadašnjih dana.
Reference
*** (1948) Dnevnik grofa Ciana. Zagreb
*** (1969) Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda i narodnosti Jugoslavije. Beograd: Vojnoistorijski institut, tom I, knj. 19
*** (1987) u: Srbi i Albanci u 19. i početkom 20. veka - zbornik radova sa skupa, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje istorijskih nauka
*** (1990) u: Srbi i Albanci u 20. veku, naučni skup, zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje istorijskih nauka
Ačkovska, V. (1998) Neki aspekti albanizacije u Zapadnoj Makedoniji 1941-1991. u: Kongres istoričara Jugoslavije (X), 1-17. januar, Beograd, usmeno saopštenje
Avramovski, Ž. (1964) Prilog pitanju italijansko-albanske iredentističke propagande na Kosovu i Metohiji u vreme minhenske krize i okupacije Albanije. Istorijski glasnik / IG, br. 2-3
Bataković, D.T. (1987) Osnove arbanaške prevlasti na Kosovu i Metohiji 1878-1903. Ideje, Beograd, br. 5-6
Bogdanović, D. (1986) Knjiga o Kosovu. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Borozan, Đ.J. (1995) Velika Albanija - porijeklo, ideje, praksa. Beograd: Vojnoistorijski insitut Vojske Jugoslavije
Borozan, Đ.J. (1997) Paternalistička ponašanja albanskih vlada prema Albancima u Jugoslaviji tokom 20. vijeka. Vojno delo, vol. 49, br. 2, str. 28-40
Borozan, Đ.J. Jugoslavija i Albanija - smisao ratnog iskustva 1941-1945
Dedijer, V. (1949) Jugoslovensko-albanski odnosi - 1939-1948. Beograd: Borba
Đorđević, V. (1913) Arnauti i velike sile. Beograd
Glišić, V. (1991) Albanizacija Kosova i Metohije 1941-1945. u: Mitrović Andrej [ur.] Srbi i Albanci u 20. veku, ciklus predavanja, zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje istorijskih nauka
Hadri, A. (1965) Okupacioni sistem na Kosovu i u Metohiji 1941-1944. Jugoslovenski istorijski časopis / JIČ, br. 2, str. 40
Hadži-Vasiljević, J. (1909) Arbanaska liga - arnautska kongra i srpski narod u Turskom carstvu 1878-1882. Beograd: Balkanikus
Hodža, E. (1982) Titoisti. Brisel
Hrabak, B. (1978) Prvi izveštaji diplomata velikih sila o Prizrenskoj ligi. Balcanica, br. 9
Krestić, V.Đ., ur. (1999) Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903-1914. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, sv. 1, 2 i 3 za 1912
Peruničić, B. (1988) Svedočanstvo o Kosovu, 1901-1913. Beograd: Naučna knjiga
Petranović, B. (1985) Revolucije i pokreti otpora u Evropi 1939-1945. Skopje
Petranović, B. (1991) Kosovo u jugoslovensko-albanskim odnosima i projekt balkanske federacije - 1945-1948. u: Mitrović Andrej [ur.] Srbi i Albanci u 20. veku, naučni skup, zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje istorijskih nauka
Pollo, S., Arben, P. (1974) Historie de l'Albanie des origines a nos jours. Roanne
Samardžić, R., Ćirković, S.M., Zirojević, O., Tričković, R., Bataković, D.T., Đuretić, V., Čavoški, K., Jevtić, A. (1989) Kosovo i Metohija u srpskoj istoriji. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Skendi, S. (1967) The Albanian national awakening 1878-1912. Princeton, NJ: Princeton University Press
Stanković, Đ.Đ. (1985) Nikola Pašić i stvaranje albanske države. Marksistička misao, br. 3
Strugar, V. (1975) Jugoslavija u II svetskom ratu 1941-1945. Beograd
Strugar, V., ur. (1997) Drugi svjetski rat - 50 godina kasnije: Radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 20-22 septembra 1995. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti / CANU
Stuli, B. (1959) Albansko pitanje 1878-1882. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / JAZU
Terzić, V. (1983) Slom Kraljevine Jugoslavije 1941 - uzroci i posledice poraza. Beograd: Narodna knjiga
Vlahović, P. (1997) Useljavanje Arbanasa tokom XIX i XX veka u južno-slovenski etnički prostor. u: III Međunarodni naučni etnološki simpozijum Migraciji na naselenieto i etničkite provesi vo Zapadna Makedonija, Radoviš 11-12 dekembri, usmeno saopštenje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka