Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 66, br. 3, str. 493-498
Uloga ekonomskog predviđanja u procesu donošenja odluka
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
Savremeni poslovni ambijent karakterišu složene i dinamičke promene u okruženju koje se reflektuju kroz neizvesnost i rizik u poslovanju. Koncentracija i centralizacija kapitala, povećana konkurencija, brze promene pojava i događaja, skraćivanje životnog ciklusa proizvoda i tehnologije - uticale su na povećanje uloge i značaja istraživanja budućnosti i ekonomskog predviđanja koja se danas koriste za potrebe čitavog društveno-ekonomskog sistema. Predviđanje budućih događaja i procesa predstavlja preduslov za uspešno strateško upravljanje i sprovođenje akcija kojima će se smanjiti neizvesnost i pretnje, uz istovremeno pojačavanje uticaja potencijalnih mogućnosti i šansi za uspešan nastup preduzeća u budućnosti. Odlučivanje je jedan od vitalnih organizacionih procesa, a pretpostavka za kvalitetnije, racionalnije i efikasnije donošenje odluka je predviđanje. Menadžeri donose poslovne odluke danas, a njihova realizacija se očekuje u budućem periodu. Za njih je donošenje odluka veoma rizično ukoliko odlučuju na bazi nepoznatih činjenica i informacija, ali je situacija manje neizvesna ako je pre odlučivanja vršeno odgovarajuće predviđanje.
Reference
Babić, V.M. (1994) Strategijsko odlučivanje. Beograd: Institut za ekonomiku i finansije
Institut Mihajlo Pupin (1970) Leksikon pojmova sa tumačenjima. Beograd
Jovanović, P., Dubonjić, R., Pokrajac, S. (1998) Industrijski menadžment. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Premović, J. (2010) Strateški značaj upravljanjavremenom. u: Symorg 2010 - Zbornik radova Internacionalnog simpozijuma FON (XII), Zlatibor
Premović, J. (2008) Ekonomsko predviđanje u funkciji strategijskog upravljanja preduzećem. Subotica: Ekonomski fakultet, Magistarski rad
Stoner, J.F., Freeman, E.R. (1992) Management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Šuklev, B. (1997) Ekonomsko predviđanje. Beograd: Ekonomika
Todosijević, R. (2009) Strategijski menadžment. Subotica: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka