Akcije

Ekonomski pogledi
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 14  
Back povratak na rezultate
2007, br. 1, str. 95-104
Izbor strategije rasta i razvoja preduzeća
Sažetak
Strategija se najčešće shvata kao racionalno reagovanje preduzeća na događaje u sredini u kojoj obavlja svoju delatnost. Polazeći od ciljeva i politike ona omogućava da se izaberu najbolji mogući načini reagovanja u datoj situaciji. Za razliku od ciljeva, kao stanja ili situacija na kojima je poslovna aktivnost usmerena i politika kao stavova, načela principa ili kriterija srtategija predstavlja izbor osnovnih načina da se polazeći od ciljeva i politike ostvare ciljevi poslovanja. Dok su političke uopšte neplanske odluke koje usmeravaju odlučivanje, stretegije su konkretne planske odluke na osnovu kojih se preduzima akcija. Politike se formulišu sa namerom da traju duže, a strategije se formulišu prema potrebi za ostvarenje određenog cilja. Kad se jedan cilj ostvari putem strategije i formulišu novi cpljevi stvaraju se, ako postoji potreba, nove strategije da se ti ciljevi ostvare. Da bi strategija preduzeća bila uspešna ona mora biti konzistentna sa ciljevima i vrednostima preduzeća, sa organizacionom strukturom i sistemima koji se koriste, sa raspoloživim faktorima proizvodnje, kao i sa sredinom u kojoj obavljaju svoju poslovnu aktivnost. Strategija je obično orjentisana na ostvarivanje ciljeva kroz izbor područja poslovne delatnosti i alokaciju faktora proizvodnje sa ciljem da se kreira i održi konkurentska prednost.
Reference
Ansoff, I.H. (1987) Corporate strategy. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Gale, B.D., Klavans, R. (1984) Formulating a quality improvement strategy. Pimsletter, Cambridge, br. 31
Griffin, R.W., Ebert, R.J. (1989) Business. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, str. 127
Milisavljević, M. (1991) Strategijsko upravljanje. Beograd: Ekonomski fakultet, str. 165
Perić, Ž., Predić, B. (1997) Planiranje i razvojna politika preduzeća. Beograd: Naučna knjiga, str. 131
Stoner, J.F., Freeman, E.R. (1989) Management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall, str. 212
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka