Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 14  
Back povratak na rezultate
2007, br. 17, str. 191-199
Samopreispitivanje menadžera - pitanja i mogući odgovori
DDOR, Novi Sad
Ključne reči: samopreispitivanje; menadžeri; uloge; sposobnosti; moć
Sažetak
Na osnovu samopreispitivanja, rukovodioci mogu bitno da unaprede sopstvene rezultate. Postoji više oblasti koje je potrebno istražiti. Na primer, uloge menadžera znatno su složenije od uobičajenih shvatanja, a za stručne sposobnosti bitna je interakcija: klasično obrazovanje - praksa. Pored toga važno je da menadžeri imaju odgovarajuću moć da se iskažu, i da je pažljivo koriste. Stil upravljanja takodje odražava i određuje ponašanje rukovodilaca. Konačno, mogućnosti timova, kao i realnosti privrednog života značajnije su teme od razmišljanja o idealnom menadžeru.
Reference
*** (2000) Strana medicinska iskustva - menadžerska bolest na japanski način. Beograd: Politika
*** (2002) Malo odlikaša, mnogo partijaša. Privredni pregled, Beograd, 6-8 Apr, str. 8
*** (2004) Srbijom upravlja dve hiljade ljudi. Blic online, 07. 06, http://www. blic. co. yu/danas/broj/strane/tema.htm
Ackoff, R. (1997) Menadžment u malim dozama. Beograd: Privredni pregled
Adižes, I. (1994) Dijagnoza stilova upravljanja. Novi Sad: Prometej
Anderson, P.F. (1982) Marketing, strategic planning and the theory of the firm. Journal of Marketing, 46, Spring, 15-26
Ansoff, I.H., McDonnell, E.J. (1990) Implanting strategic management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Drucker, P.F. (1973) Management: Tasks, responsibilities, practices. New York: Harper & Row, prema: Isak Adižes: 'Dijagnoza stilova upravljanja', drugo izdanje, Prometej, Novi Sad, Agora, Beograd, 1994, str. 78
Erić, D.D. (1998) Na putu ka teoriji S - tri tipa srpskih menadžera. u: Maričić Branko, Goran Petković [ur.] Izazovi menadžmenta i marketinga u globalnom okruženju, Beograd: Ekonomski fakultet, str. 95-106
French, J.R.P., Raven, B. (1959) The basis of social power. u: Cartwright Dorwin [ur.] Studies in Social Power, Research Center for Group Dynamics, publikacija br. 6, Ann Arbor: University of Michigan, str. 150-167, prema: James A. F. Stoner, R. Edward Freeman: 'Management', Prentice Hall, NJ, USA; 1992
Hamel, G. (2000) Leading the revolution. Boston, MA, USA: Harvard Business School Press, http://www. hbsp. harvard. edu
Kanter, R.M. (1977) Men and women of the corporation. New York, USA: Basic Books, prema: James A.F.Stoner, R.Edward Freeman: 'Management', peto izdanje, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA, 1992, str. 351
Kotler, P.J. (1991) Marketing management: Analysis, planning, implementation, and control. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Loer, D., Švarc, T. (2004) Kako da postanete poslovni atleta. Beograd: Čarobna knjiga
MakKormak, M.H. (1999) Čemu vas ne uče u Harvardskoj školi biznisa. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Mintzberg, H. (1990) The manager's job: Folklore and fact. Harv Bus Rev, Mar.-Apr., str. 163-176
Mintzberg, H. (1994) The fall and rise of strategie planning. Harv Bus Rev, Jan.-Feb., str. 107-114
O'Reilly, C.A., Jeffrey, P. (2000) Hidden value: How great companies achieve extraordinary results with ordinary people. Boston, USA: HBS Press, http://www. hbsp. harvard. edu/resources_offers/free_excerpst. html; 28. 05. 2002
Ottesen, G.G., Gronhaug, K. (2002) Managers' understanding of theoretical concepts: The case of market orientation. European Journal of Marketing, vol. 36, br. 11/12, str. 1209-1224
Salai, S., Vasiljev, S., Kovač-Žnideršić, R., Jović, M., Sudarević, T. (1996) Marketing studije slučaja / Marketing case study. Subotica: Subotičke Novine
Stalk, G.Jr., Lachenauer, R. (2004) Hardball: Five killer strategies for trouncing the competition. Harvard Business Review, April, str. 63-71
Stoner, J.F., Freeman, E.R. (1992) Management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka