Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2011, br. 25, str. 211-225
Strukturna dimenzija fleksibilnih organizacija - multidimenzioni model
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresastefanovic@sbb.rs, dmilosevic@ikomline.net
Ključne reči: multidimenziona organizacija; struktura; diskontinuitet; fleksibilnost; okruženje
Sažetak
Diskontinuitet savremenog okruženja je u velikoj meri uticao na promenu načina na koji organizacije funkcionišu. Organizacije su postale daleko fleksibilnije i responzivnije na promene koje se odigravaju u okruženju. Istraživanje koje je predstavljeno u ovom radu je imalo za cilj da ustanovi prirodu okuženja u Srbiji sa aspekta postojanja diskontinuiteta u njegovom razvoju, a zatim da utvrdi da li su i u kojoj meri multidimenzione organizacije zastupljene u Srbiji. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 73 organizacije koje su potpuno heterogene u odnosu na delatnost koju obavljaju. Rezultati su pokazali da je okruženje u Srbiji u najvećoj meri kontinuirano, dok je 61,6% organizacija strukturirano u odnosu na jedan kriterijum podele rada i to najčešće funkcionalni. Okruženje u Srbiji još uvek nije dostiglo nivo diskontinuiteta koji odlikuje okruženja u zemljama sa razvijenom tržišnom privredom, zbog čega i organizacije u njemu za sada nemaju potrebu da vrše podelu rada po većem broju kriterijuma. Ovi rezultati potvrđuju hipotezu da stabilnim okruženjima odgovaraju stabilne organizacione strukture koje su orijentisane na efikasnost.
Reference
Ackoff, R., Magidson, J., Addison, H. (2006) Idealized design: Creating an organization's future. Pennsylvania: Wharton School Publishing
Ackoff, R.L. (1977) Towards flexible organizations: A multidimensional design. Omega, 5(6): 649-662
Ackoff, R.L. (1999) Re-creating the corporation: A design of organizations for the 21st century. Oxford, itd: Oxford University Press
Bahrami, H. (1992) Emerging flexible organization: Perspectives from silicon valley. California Management Review, Summer, 33-52
Chandler, A.D. (1962) Strategy and structure: Chapters in the history of the American industrial enterprise. Cambridge, MA, itd: Massachusetts Institute of Technology Press / MIT Press
Farjoun, M. (2010) Beyond dualism: Stability and change as a duality. Academy of Management Review, 35(2): 202-225
Fritz, R. (1999) The Path of Least Resistance for Managers: Designing Organizations to Succeed. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, Inc
Galbraith, J., Downey, D., Kates, A. (2002) Designing dynamic organizations: A hands-on guide for leaders at all levels. AMACOM
Galbraith, J.R. (1993) Competing with Flexible Lateral Organizations. Massachusetts: Addison-Wesley, Reading
Galbraith, J.R. (2000) Designing the Global Corporation. San Francisco: Jossey-Bass
Goggin, W.C. (1974) How the multidimensional structure works at dow corning. Harvard Business Review, Jan-Feb., 54-65
Khosraviani, B., Levitt, R.E. (2004) Organization design optimization using genetic programming. 01. jun. 2009. www.stanford.edu/group/VDT/Organization%20Design%20Optimization%20using%20GP%20-%20for%20CASOS%202004.pdf
Lawrence, P.R., Lorsch, J.W. (1967) Organization and environment. Cambridge: Harvard University Press
Mintzberg, H. (1979) Structuring of organizations. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Nadler, D., Gerstein, M., Shaw, R.A. (1992) Organizational architecture: Designs for changing organizations. San Francisco: Jossey-Bass
Neubauer, T. (2009) An empirical study about the status of business process management. Business Process Management Journal, 15(2): 166-183
Prahalad, C.K. (1980) The Concept and Potential of Multidimensional Organization. u: Stevens F. [ur.] Managing Managers, Eindhoven: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Prahalad, C.K., Doz, Y.L. (1979) Strategic reorientation in the multidimensional organization. Michigan: Graduate School of Business Administration, University of Michigan, Working Paper br. 195
Schwaninger, M. (2000) A theory for optimal organization. Discussion Paper, br. 38, Nov
Stefanović, I. (2007) Fleksibilne organizacione strukture. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, Magistarski rad
Stefanović, I. (2006) Organizovanje za izazove turbulentnog okruženja - fleksibilne organizacione strukture. u: Promene u organizaciji i menadžmentu - izazovi evropskih integracija, zbornik apstrakata, Međunarodni simpozijum Sym Org, (X) 2006, Zlatibor, 7-10. Jun
Stefanović, I. (2010) Strategije organizacija u diskontinuiranom okruženju. Beograd: Zadužbina Andrejević
Stefanović, I. (2010) Uspostavljanje balansa između stabilnosti i fleksibilnosti u organizacionim strukturama. Ekonomika, vol. 56, br. 2, str. 180-190
Stefanović, I.B. (2009) Strategijski i strukturni aspekti organizacione adaptacije u uslovima diskontinuiteta. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, Doktorska disertacija
Strikwerda, J. (2008) Van unitmanagement naar multidimensionale organisaties. Assen: Van Gorcum
Strikwerda, J., Stoelhorst, J.W. (2009) The emergence and evolution of the multidimensional organization. California Management Review, 51(4), Summer, 11-31
Woodword, J. (1965) Industrial organization: Theory and practice. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Wyman, O. (1998) Strategic Organization Design: An Integrated Approach. New York: Delta Organization & Leadership LLC
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka