Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 45, br. 2, str. 207-213
Lisna površina i dinamika formiranja organske materije pšenice u zavisnosti od sistema rataranja
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet + Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: indeks lisne površine; neto asimilaciona rata; pšenica; prinos
Sažetak
U radu su prikazani rezultati istraživanja uticaja sistema biljne proizvodnje na indeks lisne površine (LAI) ozime pšenice i dinamiku formiranja organske materije, odnosno neto asimilacionu ratu (LAR). Trogodišnja istraživanja su izvedena na višegodišnjem ogledu “Plodoredi” Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad na Rimskim Šančevima. Tokom vegetacije praćena je dinamika razvića pšenice određivanjem datuma nastupanja i dužine trajanja pojedinih etapa organogeneze i fenoloških faza. Rezultati istraživanja pokazuju da je prinos pšenice direktno zavisan od veličine LAI, a naročito od dužine trajanja aktivne lisne površine. Vrednost LAR je najmanja u vreme maksimalnog LAI i raste nakon odumiranja donjeg lišća. Masa biljke i masa zrna se povećavaju do momenta žetve. Između dinamike proučavanih parametra (LAI i LAR) i dužine trajanja etapa organogeneze, odnosno fenoloških faza, dobijen je visokoznačajan koeficijent determinacije.
Reference
Balogh, A., Maria, H., Pepo, P. (2007) Study of physiological parameters in sustainable winter wheat (Triticum aestivum L.) production. Cereal Research Communications, 35(2): 205
Bingham, J. (1971) Physiological objectives in breeding for grain yield in wheat. u: Congress EUCARPIA, (VI), Cambridge, Proceedings, 15-30
Borojević, S., Ćupina, T. (1969) Genetske razlike u nekim fiziološko-biohemijskim parametrima i njihov značaj za formiranje zrna u raznih sorti vulgare pšenice. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, 11-12, 31-39
Borojević, S., Rončević, P., Vasiljević, Lj. (1978) Ispitivanje optimalne strukture sklopa kod raznih sorata pšenice. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, str. 43-57
Ćupina, T. (1969) Uticaj količine i odnosa NPK mineralnih đubriva na dinamiku formiranja lisne površine i produktivnost fotosinteze pšenice. Savremena poljoprivreda, 11-12
Denčić, S.S. (1986) Efekat gustine sklopa na fotosintetičku površinu i prinos različitih genotipova pšenice. Arhiv za poljoprivredne nauke, 46, 145-162
Jevtić, S.L. (1996) Pšenica. Beograd: Naučna knjiga
Kastori, R., Petrović, N., Maksimović, I. (2005) Uloga azota u životnim procesima biljaka. u: Kastori R. [ur.] Azot-agrohemijski, agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 117-151
Milošev, D. (1990) Uticaj sistema ratarenja na dinamiku formiranja organske materije, prinos i komponente prinosa ozime pšenice. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Milošev, D. (1999) Uticaj đubrenja na dinamiku stvaranja organske materije po jedinici lisne površine kod pšenice. u: XIII Sipmozijum Jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka, Zbornik izvoda, Beograd-Zemun: Institut za istraživanja u poljoprivredi Srbija, 50
Milošev, D. (2002) Uticaj temparature na formiranje zrna. Beograd: Zadužbina Andrejević, Posebna izdanja
Milošev, D. (2000) Izbor sistema ratarenja u proizvodnji pšenice. Beograd: Zadužbina Andrejević
Molnar, I. (1988) Savremeni sistemi obrade zemljišta u funkciji unapređenja proizvodnje ratarskih kultura. u: Seminar agronoma - ratara Srbije, Vrnjačka Banja, Zbornik radova, 1-7
Olsen, J., Kristensen, L., Weiner, J. (2005) Influence of spatial pattern and density of winter wheat (Triticum aestivum) on suppression of different weed species. Weed Science, 53, 690-694
Olsen, J., Weiner, J. (2007) The influence of Triticum aestivum density, sowing pattern and nitrogen fertilization on leaf area index and its spatial variation. Basic and Applied Ecology, 8(3): 252
Protić, R., Sarić, M., Verešbaranji, I. (1969) Uticaj različitog perioda osvetljenosti na neke pokazatelje rastenja biljaka i sintezu organske materije. Zbornik Matica Srpska, prirodne nauke, 37,49-62
Protić, R. (1980) Istraživanje optimalnog indeksa i dužine trajanja lisne površine kod raznih genotipova pšenice. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Royo, N., Aparicio, R., Blanco, V.D. (2004) Leaf and green area development of durum wheat genotypes grown under Mediterranean conditions. European Journal of Agronomy, 20(4): 419
Slafer, G.A., Araus, J.L., Richards, R.A. (1999) Physiological traits that increase the yield potential of wheat. u: Satorre E.H.and Slafer G.A. [ur.] Wheat: Ecology and Physiology of Yield Determination, Food Products Press, str. 379-415
Thornley, J.M. (2000) Plant and crop modeling: A mathematical approach to plant and crop physiology. Caldwell, New Jersey: Blackburn Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2008.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Uticaj azota iz različitih izvora na prinos i komponente prinosa pšenice
Milošev Dragiša, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2010)
Varijabilnost agronomskih svojstava pšenice
Jocković Bojan, i dr.

Acta agriculturae Serbica (2004)
Uticaj gustine setve na strukturu prinosa pšenice
Bokan N., i dr.

prikaži sve [24]