Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 43, br. 1, str. 47-53
Upotreba fosforgipsa u proizvodnji pšenice na zemljištu tipa solonjec
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet + Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: azot; fosforgips; popravka zemljišta; pšenica; solonjec
Sažetak
U radu su prikazani trogodišnji rezultati istraživanja uticaja različitih doza fosforgipsa (0; 50; 100; 150 g po sudu) i azota (0; 0,5; 1,0; 1,5 g po sudu), na morfološke osobine i komponente prinosa ozime pšenice u vegetacionim (Mitscherlichovim) sudovima, korišćenjem sloja 40 do 60 cm tipičnog solonjeca. Ograničavajući faktor uspešne poljoprivredne proizvodnje na zemljištu tipa solonjec je Bt, na horizont koji se nalazi na dubini od 40-60 cm, sadrži velike količine gline, adsorbovanog natrijuma i ima visoku pH vrednost. Rezultati istraživanja pokazuju da rastuće doze fosforgipsa i azota, primenjene na zemljište uzeto iz Bt, na horizonta solonjeca, značajno utiču na povećanje prinosa zrna po sudu ozime pšenice. Istovremeno, utvrđena je pozitivna korelacija između najvažnijih komponenti prinosa i morfoloških osobina usled primene rastućih doza fosforgipsa i azota.
Reference
Abraham, L. (1968) Problems of utilization and amelioration of solonchak-solonetz soils in Danube Valley. Agrokemia es talajtan, 17, 283-296
Adam, M. (1983) Salt-effected and salinized-alkalized soils of Slavonia and Baranja. Research and practice in agriculture and food technology, Year XIII
Belić, M. (1999) Uticaj meliorativnih mera na adsorptivni kompleks solonjeca. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Belić, M., Dimitrijević, M., Hadžić, V.B., Petrović, S., Nešić, L.M. (2003) Uticaj meliorativnih mera na promenu svojstava solonjeca i varijabilnost prinosa različitih genotipova pšenice. u: Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane, Teslić, god. 4, br. 2, str. 89-99
Belić, M., Nešić, L., Dimitrijević, M., Petrović, S., Pejić, B. (2006) Uticaj promena vodno fizičkih svojstava solonjeca primenom fosforgipsa na prinos i komponente prinosa pšenice. u: Mineralne sirovine i mogućnost njihove upotrebe u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, Beograd: Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, 165-178
Dimitrijević, M., Petrović, S., Belić, M., Hadžić, V., Kraljević-Balalić, M., Nešić, L., Kapor, Z., Beljanski, N., Vuković, N. (2005) Genetička varijabilnost sorti pšenice na solonjecu u uslovima popravke zemljišta. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 29, br. 1, str. 100-112
Egorov, V.V., Minashina, N.G. (1967) Amelioration of salt-effected soils and meliorativesoils science in the Soviet Union. Počvovedenie, 11, 3-18
Grinchenko, A.M. (1961) Gypsum as fertilizer and its effect on different soils of the Ukraine. Nauč. trudi. ukr. Naučno-isled. Inst. Inst. Pochv, 5, 3-25
Kovda, V.A. (1966) Scientific principles of soil amelioration in the Soviet Union. Počvovedenie, 11, 14-29
Milošev, D. (2000) Izbor sistema ratarenja u proizvodnji pšenice. Beograd: Zadužbina Andrejević
Milošev, D., Molnar, I. (1993) Proučavanje produžnog dejstva fosforgipsa u tri sloja solonjeca na prinos ozime pšenice. Sav. poljoprivreda, XLI, br. 6, 387-388
Milošev, D., Šeremešić, S. (2006) Mogućnost popravke solonjeca primenom fosforgipsa. u: Mineralne sirovine i mogućnost njihove upotrebe u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, Beograd: Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, 135-145
Miljković, N. (1953) Iskorišćavanje i popravljanje slatina. Beograd: Zadružna knjiga
Nejgebauer, K.V., Kavazov, K., Vig, Đ. (1949) O mogućnosti gajenja pirinča na slatinama Vojvodine. u: Radovi poljoprivrednih naučno-istraživačkih ustanova, Beograd, Knjiga I
Nejgebauer, V.K. (1949) Mogućnost poljoprivrednog iskorišćavanja sodnih slatina Banata. u: Radovi poljoprivrednih naučnih ustanova, Beograd, knjiga I
Petrović, S., Dimitrijević, M., Belić, M., Hadžić, V., Nešić, L. (2003) Varijabilnost osobina klasa pšenice na degradiranom zemljištu. u: Zbornik sažetaka Drugog Simpozijuma za oplemenjivanje organizama, Vrnjačka Banja
Prettenhoffer, I. (1965) Amelioration of non calcareous and sodic solonetz soils with sodic subsoil in the Transtisza region. Kiserleti kozlemeny, 58A (1), 99-139
Racz, Z., Bogunović, M., Perković, I. (1980) Contribution of the stusy of salt-effected soils in Slavonia and problems their reclamation. u: Congress of the In SSS(VI), Novi Sad, Book II
Rajković, M., Lačnjevac, Č., Stanojević, D., Tošković, D. (2006) Mogućnost upotrebe fosfor gipsa u poljoprivredi i za dobijanje amonijum-sulfata. u: Mineralne sirovine i mogućnost njihove upotrebe u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, Beograd: Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, 75-88
Rajković, M.B. (1995) Fosfogips sa aspekta njegove primene. u: Jugoslovenska konferencija 'Teorija i tehnologija sinterovanja', TEOTES ‘95 (II), 5-8. septembar, 1995. godine, Čačak, Srpska Akademija nauka i umetnosti, P-26
Sipos, S. (1963) Optimum and economic Depth of sub-soil loosening on heavy meadow and salt-affected soils. Kiserleti kozlemeny, 55A (2), 3-22
Szabolcs, I. (1971) European solonetz soil and their reclamation. Budapest: Akadémiai Kiadó
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.07.2007.

Povezani članci