Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2000, br. 31, str. 351-362
Teorijski i praktični aspekti modela nelinearne regresije
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: nelinearna regresija; fitovanje krive; preciznost ocena parametara; robusna regresija
Sažetak
Razvoj računarske tehnologije u poslednje dve decenije je uticao na intenzivniju primenu metoda nelinearne regresije u mnogim oblastima istraživanja kao: tehnologiji, biologiji, hemiji itd. U radu se ukazuje na brojne prednosti, ali i na ograničenja metoda nelinearne regresije. Razmatrana su pitanja koja se postavljaju u vezi sa njenom primenom: kada je nelinearna regresija superiorna u poređenju sa linearnom regresijom ocenjenom na osnovu transformisanih promenljivih, utvrđivanje validnosti modela, preciznost ocena parametara modela, poređenje modela ocenjenih na osnovu istog skupa podataka, poređenje modela ocenjenih na osnovu različitih skupova nezavisno prikupljenih podataka. Ukazano je i na probleme u izračunavanju ocena parametara koji se javljaju u praktičnim primenama. Za ilustraciju, nelinearna regresija je primenjena u modeliranju zavisnosti prinosa šećerne repe (t/ha) u zavisnosti od utrošenih količina mineralnih đubriva.
Reference
Cornish-Bowden, A. (1995) Analysis of enzyme kinetic data. Oxford: Oxford University Press
Draper, N.R., Smith, H. (1998) Applied regression analysis. New York, itd: Wiley
Heady, E.O., Dillon, J.L. (1966) Agricultural production functions. Ames, IO: Iowa State University Press
Marquardt, D.W. (1963) An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. SIAM Journal on Applied Mathematics, 11, 431-441
Mosteller, F., Tukey, J.W. (1977) Data analysis and regression. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Motulsky, H.J., Ransnas, L.A. (1987) Fitting curves to data using nonlinear regression: a practical and nonmathematical review. FASEB J, 1(5): 365-74
Ratkowsky, D.A. (1983) Nonlinear regression modeling. New York, Basel: Marcel Dekker
Sarić, M.R., Jocić, B. (1993) Biološki potencijal gajenih biljaka u agrofitocenozi u zavisnosti od mineralne ishrane. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, Knjiga 68, 15-18
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 26.05.2009.

Povezani članci

Privredna izgradnja (1994)
Poslovna statistika danas
Hadživuković Stevan

Privredna izgradnja (1995)
Stepwise regresija i njena primena
Čobanović Katarina J., i dr.

Privredna izgradnja (1995)
Uticaj opremljenosti društvenog sektora poljoprivrede na ostvarene prinose osnovnih ratarskih useva
Čobanović Katarina J., i dr.

prikaži sve [32]