Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
2000, br. 31, str. 345-350
Zavisnost kvaliteta i prinosa šećerne repe od primene NPK hraniva
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: šećerna repci; mineralna ishrana; prinos; kvalitet
Sažetak
Uticaj rastućih količina NPK hraniva, na tehnološki kvalitet, prinos korena i šećera, praćenje na ogledu sa 13 varijanti đubrenja (50, 100 i 150 kgha-1 NPK hraniva). Ispitivanja su bila izvedena na oglednom polju na Rimskim Šančevima sa 5 sorata u periodu od 1993. do 1998. godine. U proseku sa povećanjem količine azota iznad 50 kgha-1 prinos korena se povećavao, procentualni sadržaj šećera bio je manji za 2,5 i 5,8%, iskorišćenje šećera za 5,0i8,l%, a prinos šećera za 3,37 i 8,04%. Pri nižem nivou đubrenja sa azotom, sa povećanjem količine fosfora i kalijuma, prinos korena se nije značajnije menjao. Ostali ispitivani parametri bili su najbolji na varijanti 100 kgha-1 fosfora i 50 kgha-1 kalijuma. Povećanjem količine kalijuma (na 100 i 150 kgha-1) i fosfora (na 150 kgha-1) procentualni sadržaj šećera bio je manji za 2,9 i 5,5%, iskorišćenog šećera za 4,7 i 10,3%, a prinos šećera za 5,54 i 9,98%. Kod višeg nivoa đubrenja sa azotom (100 i 150 kgha') sa povećanjem fosfora i kalijuma, iznad 100 kg P2O5 i 50 kg K2O, prinos šećera bio je manji za 600 i 690 kgha-1, procentualni sadržaj šećera za 1,2 i 4,1%, a iskorišćenog šećera za 3,1 i8,l %.
Reference
Hadživuković, S. (1989) Statistika. Beograd: Privredni pregled, Treće, izmenjeno i dopunjeno izdanje
Kastori, R.R. (1983) Uloga elemenata u ishrani biljaka. Novi Sad: Matica srpska
Marinković, B., Crnobarac, J., Balešević, S., Rajić, M. (1997) Prilagođavanje tehnologije proizvodnje šećerne repe planiranom prinosu i agroekološkim uslovima. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 29, str. 463-473
Marinković, B., Crnobarac, J., Rajić, M. (1998) Sugar beet fertilization with NPK in function of root and sugar yield. u: European Society for Agronomy, Fifth Congress 28June-2 Juli, Nitra, vol. 1, 297-299
Murphy, L.S., Ellis, R., Adriano, D.C. (1981) Phosphorus-micronutrient interaction effects on crop production. J plant Nutrition, 3 (1-4), str. 593-603
Reinefeld, E. (1988) Beobachtungen und Untersuchungen zum safrienigungs Prozess. Zuckerind, 113 1, 15-20
Sarić, M.R., Jocić, B. (1993) Biološki potencijal gajenih biljaka u agrofitocenozi u zavisnosti od mineralne ishrane. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, Knjiga 68, 15-18
Smith, L.J. (1997) The effect of variable rate nitrogen fertilization based on grid, topography and conventional soil testing on sugarbeet yield, quality and profitability. Sugarbeet Research and Extension Reports, 28, 115-119
Živković, B.M., Nejgebauer, V.K., Tanasijević, Đ., Miljković, N., Stojković, L., Drezgić, P. (1972) Zemljišta Vojvodine. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 26.05.2009.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Značaj agrotehnike i agroekoloških uslova u formiranju prinosa šećerne repe
Marinković B., i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2003)
Đubrenje šećerne repe organskim i mineralnim đubrivima
Marinković Branko, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2004)
Đubrenje šećerne repe azotom, fosforom i kalijumom u funkciji prinosa i kvaliteta
Marinković Branko J., i dr.

prikaži sve [77]