Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 61, br. 1-2, str. 1-24
Povezanost pojedinih psiholoških karakteristika vrhunskih rvača i njihovih glavnih poentirajućih tehnika
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bRepublički zavod za sport, Beograd

e-adresagoran.kasum@dif.bg.ac.rs
Ključne reči: rvanje; grčko-rimski stil; preferentne tehnike; psihološke karakteristike
Sažetak
Od uspešnosti izvođenja glavne poentirajuće tehnike nekog rvača u mnogome zavisi i njegova ukupna takmičarska uspešnost i nivo sportskih rezultata, a svaki borac koristi uglavnom jednu ili dve tehnike kojima rešava većinu borbi. Kada se ovo ima u vidu, postaje jasan značaj proučavanja glavnih poentirajućih tehnika, kao i ranog izbora i opredeljenja za rvačku tehniku koja će datom rvaču najviše odgovarati. Na izbor konkretne tehnike, koju takmičar najčešće i najuspešnije primenjuje, utiču različiti faktori. Pored uticaja morfoloških i motoričkih karakteristika, kao i uticaja koji na izbor preferentne tehnike ima trener, i psihološke karakteristike takmičara utiču na izbor tehnike. Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi kakva je povezanost između psiholoških karakteristika rvača i tehnika koje oni preferiraju u borbi. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 21 reprezentativca u rvanju. Kriterijumske varijable su predstavljale glavne poentirajuće tehnike rvača, a prediktorske varijable činile su njihove sledeće psihološke karakteristike: opšta anksioznost, agresivnost, esktraverzija, sportsko samopouzdanje i takmičarska anksioznost. Pošto se radilo o statistički malim uzorcima, za komparativnu analizu upotrebljene su neparametrijske statističke metode, kao što su Kruskal - Valisov i Medijana test. Rezultati istraživanja potvrdili su da je izbor dominantne poentirajuće tehnike u rvanju povezan samo sa određenim psihološkim svojstvima rvača, pre svega onima koja u sebi sažimaju i personalne i situaciono specifične uticaje, kao što je crta sportske takmičarske anksioznosti. Utvrđeno je da rvači koje karakterišu viši nivoi sportske takmičarske anksioznosti, tj. koji su skloniji da takmičarske situacije opažaju kao više preteće i ugrožavajuće i da na njih reaguju visokim stanjima somatske i kognitivne anksioznosti, dominantno biraju i koriste poentirajuće tehnike koje u sebi nose veći rizik, ali istovremeno donose manju rezultatsku neizvesnost.
Reference
Bačanac, Lj., Lazarević, Lj. (1997) Ispitivanje samopouzdanja sportista. u: Saopštenje na 3. naučnom skupu: Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd: Filozofski fakultet
Bačanac, Lj. (2001) Takmičarska anskioznost i uspešnost u sportu. u: Jugoslovenska škola vaterpola Trifun-Miro Ćirković, Kotor, str. 50-82
Bačanac, Lj., Juhas, I. (2004) Level of sport competitive anxiety trait as a function of sex, age and sport experience. u: International Scientific Congress Sport (III), Stress, Adaptation, Sofia, 85-94
Bulato, P. (2004) Sport Competitive Anxiety Test (SCAT). http://www.delibrary.ac.au
Curby, D. (2005) Science of wrestling. Annual Review, USA
Ćirković, Z. (2006) Teorija borenja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Kasum, G. (2005) Predikcija glavnih poentirajućih tehnika rvača grčko-rimskim stiliom. u: FIS Komunikacije, Niš: FFK
Kasum, G., Radović, M. (2007) Connection of some morphological characteristics of best wrestlers and their main scoring technique. u: 10th Sport Kinetics 2007, International Scientific Conference, Association of Sport Kinetics, FSFV, OKS
Kasum, G. (2007) Uticaj trenera na izbor glavne poentirajuće tehnike vrhunskih rvača. u: Menadžment u sportu, 3, Međunarodna konferencija
Kasum, G. (2005) Prediktori značajni za izbor preferentne tehnike bacanja vrhunskih rvača. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, doktorska disertacija
Kasum, G. (2000) Uticaj morfoloških i motoričkih karakteristika studenata FFK u Beogradu na efikasnost savladavanja programa nastave iz rvanja. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, Magistarski rad
Kriviralcev, F. (1984) Priprema visokorazrednih takmičara u rvanju grčko-rimskim stilom. Sofija: Medicina i fiskultura
Martens, R. (1977) Sport Competition Anxiety Test. Champaign, IL: Human Kinetics
Martens, R., Burton, D., Vealey, R.S., Bump, L.A., Smith, D.E. (1983) Competitive State Anxiety Inventory - 2. Urbana-Champaign, IL: University of Illinois, neobjavljeni rukopis
Momirović, K., Wolf, B., Džamonja, Z. (1992) KON-6 - Kibernetička baterija konativnih testova. Beograd: Savez Društava Psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju
Vealey, S.R. (1986) Conceptualization of sport-confidence and competitive orientation, a preliminary investigation and instrument development. Journal of Sport Psychology, vol. 8, str. 221-246
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2010.

Povezani članci