Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 24  
Back povratak na rezultate
Prilog kritici računovodstva fer vrednosti
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresamilorad.stojilkovic@eknfak.ni.ac.rs
Ključne reči: računovodstvo fer vrednosti; načelo urednog bilansiranja; ciljna orjentacija finansijskih izveštaja; kvalitativne karakteristike informacija; finansijska kriza
Sažetak
Računovodstvo fer vrednosti je bilo predmet ozbiljnih, mada ne i brojnih kritika u svim fazama razvoja. Nedostatak ubedljivih empirijskih dokaza o njegovim inherentnim slabostima, bio je osnovni argument kojim su te kritike olako odbacivane i osporavane. Svetska finansijska kriza, koja je počela slomom finansijskih tržišta u SAD u septembru 2008. godine, pružila je brojne podatke koji su bili povod za preispitivanje, pored ostalog i računovodstva fer vrednosti. U ovom radu autor želi da doprinos kritici koncepta fer vrednost. U fokusu razmatranja su neki ozbiljni nedostatci koji se, po autorovom mišljenju, uopšte ili nedovoljno uzimaju u obzir pri tretiranju ove problematike u Srbiji i u svetu. Neki od tih nedostataka proizilaze iz pogrešne ciljne orijentacije godišnjih finansijskih izveštaja zasnovanih na računovodstvu fer vrednosti. Drugi su rezultat neizbežnog sukoba ovog koncepta sa osnovnim načelima urednog bilansiranja. Konačno, autor ukazuje na one slabosti računovodstva fer vrednosti koje se u brojnim situacijama negativno reflektuju na osnovne kvalitativne karakteristike računovodstvenih informacija. U celini gledano, radi o inherentim koncepcijskim ograničenjima sa ozbiljnim reperkusijama po korisnike finansijskih izveštaja, koja se ne mogu otkloniti reformama. Zato se autor zalaže za plansko i vremenski oročno ukidanje fer vrednost kao mernog atributa u IAS/IFRS.
Reference
*** (2007) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (IFRS). Beograd: SRRS
Albaneze, Ž. (2003) Zakonska i profesionalna regulativa o finansijskim derivatima. Računovodstvo, vol. 48, br. 5-6, str. 26-31
Jurčić, L. (2009) Finansijske krize. Acta Economica, Banja Luka, br. 10
Knežević, G. (2006) Izveštavanje o finansijskim derivatima u funkciji unapređenja kvaliteta računovodstvenih informacija. u: Zbornik radova sa XXXVII simpozijuma SRRS, SRRS, Zlatibor
Knežević, G. (2009) Izazovi vrednovanja finansijskih instrumenata u uslovima finansijske krize. u: Simpozijum SRRS, SRRS (XL), Zlatibor, Zbornik radova
Malinić, D. (1999) Politika dobiti korporativnog preduzeća. Beograd: Ekonomski fakultet
Milićević, V. (2001) Upravljačko računovodstvo i kreiranje vrednosti za vlasnike - savremeni pristup rentabilnosti preduzeća. u: Računovodstvo i finansijski menadžment preduzeća i banaka, XXXII simpozijum, Zlatibor, maj, zbornik radova, str. 73- 91
Milojević, M.M. (2010) Fer vrednost privlačna i problematična. Revizor, vol. 13, br. 49, str. 9-23
Pantelić, M., Todorović, M. (2010) Finansijsko izveštavanje banaka - može li biti uzročnik finansijske krize i kako ga urediti nakon nje?. Ekonomika preduzeća, vol. 58, br. 3-4, str. 160-173
Pavlović, V., Ljumović, I. (2009) Finansijska regulativa u SAD kao pokretač aktuelne svetske krize. Računovodstvo, vol. 53, br. 5-6, str. 78-93
Ranković, J.M. (2008) Teorija bilansa. Beograd: Ekonomski fakultet
Škarić-Jovanović, K. (2009) Finansijska kriza - povod za preispitivanje osnova vrednovanja u finansijskim izveštajima. u: Zbornik radova sa XL simpozijuma, SRRS, SRRS, Zlatibor
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2012.