Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 63, br. 4, str. 1323-1332
Brendiranja poslovnog imena kompanija
aBelgrade Business School, College of Professional Studies, Belgrade
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
cUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK, Srbija

e-adresacarica@ptt.rs, sanja@pravni-fakultet.info, jovanovicvld@gmail.com
Ključne reči: poslovno ime; brend; korporativni brend
Sažetak
Proces globalizacije i internacionalizacije poslovanja, kao i velika konkurencija na tržištu, nametnuli su potrebu svim kompanijama (kako tzv. velikim, tako i onim drugim) potrebu pozicioniranja na datom tržištu. Sticanje profita, kao osnovni cilj svake kompanije, u današnjim uslovima poslovanja, moguće je ostvariti samo izdvajanjem kompanije po odgovarajućim karakteristikama od mnoštva drugih koje se bave istom ili sličnom delatnošću. Istorijskom analizom, ali i analizom postojećeg stanja na tržištu, utvrđeno je da biti prepoznat u mnoštvu sličnih je postao ogroman izazov, ali i jedan od glavnih uslova za uspešno poslovanje kompanija. U momentu osnivanja, kompanija stiče svoj poseban identitet koji gradi prvenstveno preko poslovnog imena, koji je i u tom inicijalnom periodu odvaja od drugih kompanija. Gotovo istovremeno, kompanija počinje sa izradnjom svog imidža ili goodwill-a, i pritom ima na raspolaganju više različitih načina na koji to čini. Jedan od njih jeste pristupanje brendiranju svog poslovnog imena ili korporativno brendiranje. Međutim, osim velikih benefita, kompanije mogu u navedenom procesu imati i velike poteškoće i rizike.
Reference
Andžić, S., Rajković, M., Ćosić, M. (2016) Nefinansijski aspekti poslovanja kao faktori razvoja preduzetništva. Oditor, vol. 2, no. 2, pp. 7-17
Anđelić, D., Jovićević, P. (2008) Analiza finansijskih izveštaja i poslovanja preduzeća. Zbornik radova Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadzment u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija, no. 1, p. 184, Fakultet za inženjerski menadžment u Novom Sadu
Carić, S.V. (2000) Pravni položaj privrednih organizacija. Novi Sad: Centar za privredni consulting
Clifton, R. (2009) Brands and Branding; The Economist. London, England, pp. 11
Filipović, V. (2008) Brend menadžment. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Gligorijević, M. (2011) Characteristics of the brand building on the business (B2B) market. Marketing, vol. 42, br. 3, str. 141-149
Guinnane, T., Harris, R., Lamoreaux, N.R., Jean-Laurent, R. (2007) Putting the corporation in its place. England: Oxford University Press on behalf of the Business History Conference, Advance Access publication July 19, pp. 678-729
Jovanović, V. (1990) Preduzeća i društva prema Zakonu o preduzećima. Beograd
Keller, K.L., Aperia, T., Georgson, M. (2007) Strategic Brand Management - A European perspective. Harlow, England: Pearson Education Limited
Keller, K.L. (2003) Building, Measuring and Managing Brand Equity. New Jersey: Pearson Education
Marinković, V. (2015) Management value of the brand with special emphasis on the emotional aspect of branding. Ekonomski signali: poslovni magazin, vol. 10, br. 2, str. 71-83
Škorić, S. (2016) Uticaj poslovnog imena privrednog društva na njegovo poslovanje. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Doktorska disertacija
Tepavac, D., Kostić-Stanković, M. (2014) Importance of corporate social responsibility in creating brand. Marketing, vol. 45, br. 1, str. 29-40
Veljković, S., Đorđević, A. (2010) Vrednost brenda za potrošače i preduzeća. Marketing, vol. 41, br. 1, str. 3-16
Vranešević, T. (2007) Upravljanje markama / Brand Management. Zagreb: ACCENT
Vučičević, D. (2012) Teorijski aspekti i osnovne postavke finansijske analize. Škola biznisa, br. 2, str. 82-96
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1604323B
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka