Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
Internacionalizacija preduzeća u odabranim zemljama jugoistočne Evrope
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresaandrasic.jelena@ef.uns.ac.rs
Ključne reči: internacionalizacija; modeli ulaska; rizici; faktori; okruženje
Sažetak
Proces internacionalizacije preduzeća zavisi od većeg broja, kako pokretačkih, tako i ograničavajućih faktora. Svrha rada je da nakon njihove analize dođe do odgovora koji je to optimalan model ulaska u odabranim zemljama Jugoistočne Evrope. Na osnovu teorijsko-praktične, pa nakon toga i komparativne analize mnogobrojnih strategija ulaska preduzeća na tržište druge zemlje, cilj istraživanja je usmeren na dokazivanje osnovne hipoteze rada koja glasi: Joint venture i strategijska alijansa predstavljaju optimalne modele ulaska u odabranim zemljama Jugoistočne Evrope. U uslovima ekonomsko-finansijske krize veća je averzija investitora za ulaganje, pa je potrebno dokazati i jednu podhipotezu koja glasi: Ekonomsko, političko, pravno i socijalno okruženje predstavljaju opredeljujuće faktore ulaska na strano tržište. Dokazivanjem navedenih hipoteza pružiće se naučni doprinos u izvođenju zaključaka i rezultata istraživanja za povećanje međusobnih procesa internacionalizacije preduzeća u odabranim zemljama.
Reference
Brealey, R., Myers, S., Marcus, A. (2007) Osnove korporativnih finansija. Zagreb: MATE d.o.o
Calderon, C., Loayza, N., Serven, L. (2004) Greenfield foreign direct investment and mergers and acquisitions: Feedback and macroeconomic effects. World Bank Policy Research Working Paper, 3192
Carpenter, A.M., Sanders, G.W. (2007) Strategic Managment: A Dynamic Perspective. Prentice Hall: Pearson
Ćirović, M. (2004) Fuzije i akvizicije. Novi Sad: Prometej
Damodaran, A. (2007) Korporativne finansije - teorija i praksa, MODUS. Podgorica: Centar za statistička istraživanja i prognoze
Gogan, P.A. (2004) Integracije, akvizicije i restrukturiranje korporacija. Novi Sad: Prometej
Lehmann, A. (2002) Foreign direct investment in emerging markets: Income, repatriations and financial vulnerabilities. u: IMF Working Paper WP/02/47, Washington
Mihajlov, K.D. (2007) Strategija i taktika preuzimanja preduzeća. Ekonomski fakultet u Nišu
Moffet, M., Stonehill, A., Eiteman, D. (2003) Fundamentals of multinational finance. Pearson Prentice Hill
Petrović, E., Mihajlov, K.D. (2010) Međunarodno poslovno finansiranje - specijalna pitanja i problem. Niš: Ekonomski fakultet
Reed, S.F., Reed, L.A. (1999) The art of M&A. New York, itd: McGraw-Hill
Somlev, I.P., Hoshino, Y. (2005) Influence of location factors on establishment and ownership of foreign investments: The case of the Japanese manufacturing firms in Europe. International Business Review, 14(5): 577-598
Stefanović, D. (2010) Strateška partnerstva u uslovima globalizacije poslovanja. Niš: Ekonomski fakultet
Tarzi, S. (2005) Foreign Direct Investment into Developing Countries: Impact of Location and Government Policy. Journal of Social, Political and Economic Studies, Vol. 30, No. 4, Winter, pp. 497- 516
Todorović, M. (2010) Poslovno i finansijsko restrukturiranje preduzeća. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Vunjak, N., Kovačević, Lj. (2009) Finansijska tržišta i berze. Bečej: Proleter a.d
Vunjak, N.M. (2012) Finansijski menadžment. Bečej: Proleter, knjiga 5 - Poslovne finansije
Živković, B. (2004) Kvalitet korporativnog upravljanja i tržište korporativne kontrole u uslovima tranzicije. u: Medjunarodna konferencija Beogradske berze (III), Beograd, Zbornik radova
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2014.

Povezani članci