Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 4, br. 3, str. 11-25
Makroekonomski faktori u funkciji nastanka berzanskih oscilacija
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK
bMonera export-import d.o.o., Novi Sad

e-adresajovana@fimek.edu.rs, rprodanovic@fimek.edu.rs, n.berak@monera.rs
Ključne reči: makroekonomski faktori; akcija; berzanske oscilacije; rizik; diverzifikacija
Sažetak
Berzanske oscilacije čini skup kretanja na berzi efekata i one su rezultat dejstva velikog broja faktora. Ispoljen je pokušaj da se ti faktori uticaja grupišu u makroekonomske, mikroekonomske i špekulativne faktore, dok je u ovom radu isključivo data klasifikacija i mehanizam dejstva makroekonomskih faktora. Makroekonomski faktori su podeljeni na: promene na tržištu novca, tržištu kapitala i deviznom tržištu, nastale ili očekivane privredne, ekonomske i društvene odnose i pojave, rast kamatnih stopa, poresku politiku i kretanja na drugim konkurentskim tržištima i motive tržišno-ekonomskog karaktera. Upravljati većinom makroekonomskih faktora skoro da je nemoguće. Reč je o sistemskom tj. tržišnom riziku, koji utiče na celokupno tržište kapitala, odnosno o ekonomskim i privrednim opasnostima koje prete svim kompanijama i zbog toga se ne mogu diverzifikovati. Drugim rečima, čak i onaj investitor koji ima vrlo dobro diverzifikovan portfelj, biće izložen uticaju makroekonomskih faktora. S tim što je izuzetno značajno biti dobro informisan o političko-socijalno-ekonomskim događajima u zemlji i u svetu, kako bi se moguća šteta od pogubnog dejstva makroekonomskih faktora svela na minimum.
Reference
Brealey, R., Myers, S., Marcus, A. (2007) Osnove korporativnih finansija. Zagreb: Mate
Dugalić, V., Štimac, M. (2006) Osnove berzanskog poslovanja. Beograd: Stubovi kulture
Eun, S.C., Resnick, G.B. (2007) International financial management. New York: McGraw-Hill Companies
Foley, B.J. (1998) Tržište kapitala. Zagreb: Mate
Markowitz, H.M. (1959) Portfolio selection: Efficient diversification of investments. New York, itd: Wiley
Ristić, Ž. (1990) Tržište kapitala teorija i praksa. Beograd
Ristić, Ž. (2002) Tržište novca - teorija i praksa. Beograd: Čigoja štampa
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M. (2007) Osnovi finansijskog menadžmenta. Beograd: Data status
Vasiljević, M., Vasiljević, B., Malinić, D. (2008) Finansijska tržišta. Beograd: Čugura print
Vitez, M. (2000) Berze hartija od vrednosti i berzanski poslovi - teorija i praksa. Subotica: Ekonomski fakultet
Vunjak, N., Kovačević, L. (2009) Finansijska tržišta i berze. Bečej: Proleter
Vunjak, N. (2008) Finansijski menadžment - poslovne finansije. Bečej: Proleter
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.11.2011.