Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2009, br. 3, str. 81-96
Investicioni fondovi u zemljama u razvoju
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Blace
Sažetak
Investicioni fondovi su nebankarske finansijske institucije koje prikupljaju štednju pojedinačnih investitora, a zatim prikupljena sredstva plasiraju na finansijskom tržištu. Značaj investicionih fondova na razvijenim finansijskim tržištima i uloga u revolucioniranju investiranja izuzetno su veliki i otuda interesantni sa aspekta potencijalnih podsticaja rasta finansijskog tržišta zemalja u razvoju i ukupne ekonomije. Tržište kapitala u Srbiji je prilično nerazvijeno i plitko, postoji hronična oskudica kvalitetnih dugoročnih izvora sredstava. U takvim uslovima, preduzeća često imaju problem sa pribavljanjem kapitala, u slučaju nedovoljne sopstvene akumulacije. Domicilna preduzeća se još uvek najčešće opredeljuju za uzimanje dugoročnih kredita, iako bi pribavljanje kapitala putem javne ponude akcija i izlazak na berzu, dugoročno posmatrano, bilo racionalnije rešenje. Kod nas još uvek dominantnu ulogu kreditora imaju poslovne banke.
Reference
Brzaković, T. (2007) Tržište kapitala - teorija i praksa. Beograd: Čugura Print
Dragašević, M. (2003) Masovna vaučerska privatizacija i crnogorski koncept. u: Radovi sa naučnog skupa, 26-27 maj, Podgorica
Đirović, M. (2007) Finansijska tržišta. Beograd: Naučno društvo Srbije
Investment Company Institute (2009) ICI Fact Book
Jeremić, Z. (2008) Finansijska tržišta. Beograd: Univerzitet Singidunum
Ristić, Ž. (1990) Tržišta kapitala. Beograd: Privredni pregled
Sorman, G. (1997) Velika tranzicija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Tepavac, R. (2008) Institucionalni investitori na finansijskom tržištu. Beograd: Filip Višnjić
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2011.