Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 17, br. 4, str. 77-94
Uticaj politike deviznog kursa na trgovinsku razmenu Republike Srbije u uslovima krize - trgovinskopravni i ekonomski aspekt
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd
bNižegorodski državni inžewersko-ekonomski univerzitet, Knjaginjino, Rusija

e-adresarpavlovic@megatrend.edu.rs, r.bukvic@mail.ru
Projekat:
Ovaj rad je napisan u okviru trogodišnjeg Projekta Pravnog fakulteta Megatrend Univerziteta, Beograd, broj: 2044/20 od 01.10.2020. pod nazivom: Bezbednosni izazovi savremenog društva (FPBISD)

Ključne reči: trgovinska razmena; pravna regulativa; devizni kurs; pravno-ekonomski aspekti
Sažetak
Trgovinska razmena privrednih subjekata determinisana je instrumentom "Ugovor o prodaji" koji spada u najzustupljenije, najučestalije i po obimu najbrojnije ugovore u privredi. U savremenim uslovima poslovanja, i usled procesa globalizacije, deregulacije i liberalizacije tržišta, on ima više značajnih aspekata, pre svega, imajući u vidu turbulentnost, složenost i neizvesnost poslovanja kao i primenu propisa podložnih promenama. Pored toga, na njega mogu imati značajne implikacije i svi vidovi ekonomske politike domicilne zemlje ali i indirektno dominantan uticaj međunarodnih institucija. Jedan od elemenata ekonomske politike jeste devizni kurs koji posredstvom cene i politike vođenja istog, ima znatan uticaj na trgovinske ugovore u pravnom prometu kroz pozicioniranje, konkurentnost, rast i razvoj Republike Srbije kako na domicilnom tako i na međunarodnom tržištu. Dakle, prilikom vođenja kupoprodajnih odnosa, naročito na međunarodnom nivou, neophodno je imati vrhunske stručnjake iz oblasti prava i ekonomije kako ne bi došlo do tzv. principa "pobeda jačeg" u znanju iz ove oblasti jer u tom slučaju svakako bi oni ostvarili znatno veći profit od uobičajenog. Cilj ovog rada jeste da povezujući znanje iz pravnog i ekonomskog domena, stavi fokus na dejstvo efekta politike deviznih kurseva i njegov uticaj u trgovinskom pravu i trgovini imajući u vidu sve implikacije koje su navedene a od krucijalnog su značaja u uslovima krize.
Reference
*** (2008) Zakon o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane. Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 83
*** (2009-2015) Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju. Sl. glasnik RS, br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon
*** (1970) Pravni leksikon. Beograd: Savremena administracija
Aage, H. (1993) Sustainable transition in Russia and Eastern Europe. u: European Association of Evolutionary Political Economy (EAEPE), Barcelona, 28-30 October, str. 2 et seq
Anufrijev, A., Dašić, G. (2011) Agrar kao spas za posrnulu ekonomiju Srbije. Ecologica, vol. 18, br. 62, str. 255-260
Baltazarević, V. (2008) Trgovinsko pravo. Beograd: Megatrend univerzitet
Blagojević, T.B. (1966) Savremeni društveni značaj unifikacije prava u međunarodnim razmenama. Beograd: Institut za uporedno pravo
Bogavac-Cvetković, N., Stojanović, I., Pavlović, R. (2012) Efekti ekonomske politike na finansijske performanse preduzeća. Nova srpska politička misao, 20(1-2), 111-134
Cemović, M. (1982) Devizni sistem i ekonomski odnosi Jugoslavije sa inostranstvom. Cetinje: Obod
Dušanić, J. (2012) Kurs dinara i reformatori. Politika, 13 april
Dušanić, J. (2003) Tranzicija u Srbiji. Sarajevo-Beograd: Consseco Institut
Dušanić, J.B. (2002) Srbija na dobrom (reformskom) putu ili ne?. Ekonomski anali, god. XLVI, decembar
Goldštajn, A. (1970) Međunarodno trgovačko pravo. Zagreb: Informator
Hooper, P., Kohlhagen, S.W. (1978) The effect of exchange rate uncertainty on the prices and volume of international trade. Journal of International Economics, 8(4), 483-511
Kovač, O. (2011) New Institutions and Mechanisms for Resolving The Sovereign debt Crisis in EU. u: International Scientific Conference: Forces driving the revival of the companies and economy, Proceedings, Megatrend University, Belgrade, December 3rd
Kovač, O. (2006) Konkurentnost i politika deviznog kursa u Srbiji. Megatrend revija, 3(1): 5-18
Krulj, V. (1963) Pravna dejstva monetarnih promena i međunarodna plaćanja. Beograd: Institut za uporedno pravo
Krulj, V. (1972) Dejstva ugovora u kupoprodaji - svojina, predaja, rizik, cena. Beograd: Institut za uporedno pravo
Narodna banka Srbije (2020) Statistički bilten, Beograd, № 1
Nedeljković, M. (2012) Sumorna slika stvarnosti Srbije. Nova srpska politička misao, 3.11.: http://www.nspm.rs
Ortino, F. (2005) From 'Non-Discrimination' to 'Reasonableness': A Paradigm Shift in International Economic Law?. NYU School of Law, str. 9
Pavlović, R., Stamenković, S. (2012) Efekti apresijacije dinara na deficit platnog bilansa Republike Srbije. u: International Multidisciplinary Scientific Conference Eurobrand (6th), Proceedings, Zrenjanin, str. 98-103
Stamenković, S., Pavlović, R., Pavlović, M. (2011) Economic policy as a catalys for the development of competitive agricultural sector and stimulation of agricultural entrepreneurship. u: International Scientific Conference: Strengthening the Competitiveness and Economy Bonding of Historical Banat - SCEBB, Megatrend University Belgrade, Vršac, 28-29 September, Proceedings, p.p. 127-133
Stiglic, D.E. (2001) Zamke prebrze privatizacije - intervju. Politika, Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev2004077P
primljen: 01.06.2020.
prihvaćen: 02.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

J Process Man, New Technol (2013)
Effects of monetary-exchange policy to development of agriculture competitiveness in the Republic of Serbia
Pavlović Radica, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (1992)
Određivanje cene kod ugovora o prodaji u privredi
Popović Vitomir

Anali Pravnog fak Beograd (1992)
Naknada kod ugovora o transferu tehnologije
Pavić Milan

prikaži sve [24]