Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 33, br. 2, str. 27-32
Softversko upravljanje rotacionim alatima mašina za obradu zemljišta
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. BT-20092

Ključne reči: rotirajući alati; programabilni logički kontroler; leder dijagram
Sažetak
Rotacioni alati svih sistema za obradu zemljišta su pogonjeni mehaničkim putem što je veoma nepovoljno sa aspekta upravljanja. Ugradnjom elektro- ili hidrauličnih motora kao izvršnih organa koji pokreću rotirajuće radne elemente, stvara se mogućnost za upravljanje pomoću adekvatnog upravljačkog sistema. Ovaj sistem se sastoji od mernog elementa i progamabilnog logičnog kontrolera koji se može povezati na CANbus magistralu ili samostalno upravljati čitavim sistemom. U ovom radu predložena je ideja za ostvarivanje upravljanja brojem obrtaja rotirajućih elemenata i konkretan softver kojim se može ostvariti ovakvo upravljanje. Softver se sastoji od programa baziranog na leder dijagramu.
Reference
Beisecker, R. (1994) Einfluß langjährig unterschiedlicher Bodenbearbeitungs systeme auf das Bodengefüge, die Wasserinfiltration und die Stoffverlagerung eines Sandbodens. Giesen, dizerzácia
Benjamin, J.G. (1993) Tillage effects on near-surface soil hydraulic properties. Soil and Tillage Research, roč. 26, s. 277-288
Debeljković, D.Lj. (1998) Sistemi automatskog upravljanja sa kašnjenjem. Beograd: Mašinski fakultet
Marković, D. (1991) Optimizacija tehnologija i poljoprivrednih mašina za obradu zemljišta sa aktivnim radnim organima. Beograd: Mašinski fakultet, Doktorska disertacija
Mileusnić, Z.I., Đević, M., Petrović, D., Miodragović, R. (2008) Optimalizacija traktorsko-mašinskih sistema za obradu zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 1-2, str. 97-108
Molnar, I., Đević, M., Marković, D., Martinov, M., Momirović, N., Lazić, V., Škrbić, N., Turan, J., Kurjački, I. (1999) Terminologija i klasifikacija konzervacijske obrade zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, vol. 25, br. 4, str. 139-153
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A. (2006) Geometrijski pokazatelji rada rotacione sitnilice sa suprotnosmernim obrtanjem radnih organa. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1-2, str. 29-35
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka