Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 9 od 24  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 43, br. 1, str. 64-87
Proračun trajanja za određene obveznice na finansijskom tržištu u BiH
Univerzitet u Zenici, Ekonomski fakultet, Federacija BiH

e-adresaalmir.alihodzic@ef.unze.ba
Ključne reči: duracija; modifikovano trajanje; konveksnost; prinos do dospeća
Sažetak
Trajanje je glavna mjera cenovne osetljivosti koja se koristi na tržištu obveznica. Pokazuje koliko se menja cena obveznice pod uticajem promene tržišnih kamatnih stopa. Između cena i prinosa obveznica postoji inverzna veza preko kamatnih stopa. S porastom i padom kamatnih stopa vlasnici obveznica ostvaruju kapitalne dobitke i gubitke. Osnovni cilj ovog rada je da se utvrdi osetljivost pojedinih obveznica na finansijskom tržištu u BiH s promenom roka dospeća, kao i značaj obveznica kao alternativnog vida finansiranja.
Reference
Alihodžić, A. (2010) Modeli vrednovanja obveznica. Časopis za teoriju i praksu: Ekonomija, Informacione tehnologije, menadžment - Singidunum Revija, Beograd, Vol. 7 No. 2, str. 329-340, http://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.singipedia.com%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D1654%26d%3D1288373659&ei=h
Aljinović, Z., Marasović, B., Šego, B. (2011) Financijsko modeliranje. Split: Ekonomski fakultet
Bierwag, G.O. (1987) Duration Analysis. Cambridge: Ballinger Publication
Bodi, Z., Kejn, A., Markus, A.J. (2009) Osnovi investicija. Beograd: Data status
Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. (2006) Počela ulaganja. Zagreb: Mate
Choudhry, M. (2001) An Introduction to bond markets. John Wiley & Sons, str. 1
Erić, D., Đukić, M. (2012) Finansijska tržišta u uslovima krize. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Kurbegović, T., Mirica, A., Martinčević, A. (2012) Povezivanje tržišta kapitala u uslovima globalizacije. u: Sedma Međunarodna konferencija, Sarajevo: Sarajevska berza
Steiner, R. (1999) Mastering financial calculations. Harlow, UK: Pearson Education Ltd
Šoškić, D.B., Živković, B.R. (2009) Finansijska tržišta i institucije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Vukičević, M., Gregurek, M., Odobašić, S., Grgić, J. (2010) Finansijski menadžment u MS Excelu. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga
 

O članku

jezik rada: bosanski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1401064A
objavljen u SCIndeksu: 28.05.2015.