Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 22  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 1, str. 241-264
Brending strategija i pozicioniranje područja Gruže u turizmu Srbije
aUniverzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Srbija
bUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresavujicicm@yahoo.com, lristic@kg.ac.rs
Ključne reči: turistička destinacija; brendiranje; ruralni turizam; područje Gruže; Srbija
Sažetak
Predmet istraživanja ovog rada je spoznaja specifičnosti ruralnih područja Gruže u Srbiji i njihova implementacija u turističke sadržaje, uz mogućnosti brendiranja i izgradnje identiteta destinacije. Cilj rada je da se izvrši analiza turističkih potencijala i ukaže da li Gruža ima potrebnu atraktivnost i receptivne faktore da bi bila turistička destinacija sa prepoznatljivim identitetom i može li se brendiranjem istaći njena autentičnost. osnovna hipoteza od koje se polazi je da ako ruralna područja Gruže raspolažu značajnim prirodnim i antropogenim resursima za razvoj turizma, onda se brendiranjem može kreirati kvalitetnija turistička ponuda i postići poželjniji imidž ove destinacije. S obzirom na predmet, cilj i postavljene hipoteze, u radu je primenjena kvalitativna, kvantitativna i SWoT analiza, primerena ekonomskim istraživanjima. Rad je strukturiran u sedam delova. Ključni rezultat istraživanja je ukazivanje na neophodnost stavljanja fokusa na proces brendiranja ove destinacije, kao pravog sredstva za isticanje suštinskih vrednosti koje je razlikuju od konkurentskih turističkih mesta.
Reference
*** (2011) Master plan održivog razvoja ruralnog turizma u Srbiji. Sustainable tourism for rural development - a joint UN programme in Serbia, https://futurehospitalityleaders.files.wordpress.com/2012/11/master-plan-odrzivog-razvoja-ruralnog-turizma-u-srbiji.pdf, 10.11.2015
*** (2009) Nacrt prostornog plana opštine Gornji Milanovac. Službeni glasnik Opštine Gornji Milanovac, 23
*** (2009) Prostorni plan grada Kragujevca. Službeni list Grada Kragujevca, 32
*** (2011) Prostorni plan opštine Knić. Opštinski službeni glasnik, 5
*** (2012) Strategija održivog razvoja grada Kragujevca 2012-2017. Kragujevac, http://www.kragujevac.rs/userfiles/files/2011/Strategija%20odrzivog%20razvoja/Strategija%20Kragujevac%202012-2017.pdf, (09.12.2013)
*** (2012) Strategija održivog razvoja opštine Gornji Milanovac 2012-2021. Opština Gornji Milanovac, http://www.gornjimilanovac.rs/dokumenta/strategije/strategija-razvoja-gm.pdf, (25.12.2014)
*** (2014) Statistički godišnjak Republike Srbije - SGS 2014. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** Strategija razvoja grada Kraljeva za period od 2015-2020. godine. Kraljevo, http://www.kraljevo.org/cms/mestoZaUploadFajlove/21012015%20STRATEGIJA%20RAZVOJA%20GRADA%20KRALJEVA.pdf, (29.01.2015)
Aleksandrić, J. (2013) Merenje vrednosti Brenda - specifični aspekti brendiranja. Zemun - Beograd: Center for Career Development, http://www.razvoj-karijere.com/media/files/Merenje_vrednosti_brenda1.pdf, 27.12.2013
Čerović, S., Petrović, P. (2006) Utvrđivanje prioriteta razvoja turizma Srbije. Turizam, 141-144; 10
Dimitrios, B., Carlos, C. (2006) Tourism business frontiers. Oxford: Butterworth-Heinemann
Ekinci, Y., Hosany, S. (2006) Destination Personality: An Application of Brand Personality to Tourism Destinations. Journal of Travel Research, 45(2): 127-139
Eugenio-Martin, J.L., Martín-Morales, N., Sinclair, M. T. (2008) The role of economic development in tourism demand. Tourism Economics, 14(4): 673-690
Fakeye, P. C., Crompton, J. L. (1991) Image Differences between Prospective, First-Time, and Repeat Visitors to the Lower Rio Grande Valley. Journal of Travel Research, 30(2): 10-16
Ghodeswar, B.M. (2008) Building brand identity in competitive markets: a conceptual model. Journal of Product & Brand Management, 17(1): 4-12
Gradska turistička organizacija Kragujevac http://www.gtokg.org.rs/, (08.07.2015)
Hankinson, G. (2004) Relational network brands: Towards a conceptual model of place brands. Journal of Vacation Marketing, 10(2): 109-121
Knić, T.O. (2013) Turistička ponuda opštine Knić. Turistička organizacija Opštine Knić, http://turizam.rs/knic/, (26.10.2015)
Kostić, M. (2003) Brending. eMagazin, http://www.poslovnaznanja.com/objavljeni-autorski-tekstovi/e-magazin/, (11.11.2015.), 7, Business Knowledge
Kotler, P., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data status
MTS (2015) Znamenitosti Kragujevca na mobilnom telefonu. Telekom Srbija, https://www.mts.rs/, (02.11.2015)
Opština Gornji Milanovac (2012) Prostorni plan opštine Gornji Milanovac
Opština Knić (2009) Strategija održivog razvoja opštine Knić 2010-2020. Knić
Petković, G., Zečević, B., Pindžo, R. (2011) Turizam kao deo nacionalne ekonomije. Ekonomika preduzeća, vol. 59, br. 1-2, str. 89-97
Porter, M.E. (1985) Competitive advantage. NY: Free Press
Republički zavod za statistiku Republike Srbije http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/, (10.10.2015)
RZS (2014) Opštine i regioni u Republici Srbiji 2014. Beograd: Republički zavod za statistiku
Tasci, A. D. A. (2006) Destination brands vs destination images: Do we know what we mean?. Journal of Vacation Marketing, 12(4): 299-317
Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac http://www.togm.org.rs/, (08.07.2015)
Turistička organizacija Kraljeva http://www.jutok.org.rs/ (08.07.2015.)
Turistička organizacija Knić http://www.knic.rs/, (26.10.2015)
Valrabenštajn, K. (2007) Uticaj brenda i imidža turističke destinacije na percepciju kvaliteta turističkog proizvoda kod potencijalnih turista. Turizam, 11(07); 186-190
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1601241V
objavljen u SCIndeksu: 30.12.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka