Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 22  
Back povratak na rezultate
Ekonomska propaganda i promocija na internetu
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija
Ključne reči: marketing miks; web okruženje; online promotivni miks; tržišno komuniciranje
Sažetak
Snažan razvoj informacionih tehnologija koji je obeležio poslednje decenije dvadesetog veka i naročito početak novog milenijuma doneo je značajne promene u gotovo svim aspektima života. Ove promene donele su intenzivan razvoj i marketingu, koji je u IT servisima dobio nove, sofisticirane instrumente za postizanje svojih ciljeva. Tradicionalni marketing miks, a naročito promocija, u internetu kao jednom od najznačajnijih fenomena savremenog doba, dobija izuzetno efikasno promotivno sredstvo, a web sajt tržišno komuniciranje podiže na znatno viši nivo, dajući mu potpuno nove dimenzije. Sve ovo donelo je kvalitativno nove poglede na život, kao i na sve oblike ljudskog organizovanja i rada, što je za rezultat imalo podizanje ukupnog kvaliteta života ljudi na nivo koji bi bez dostignuća savremenih tehnologija bio nezamisliv.
Reference
Bauer, H.H., Grether, M., Leach, M. (2002) Building customer relations over the Internet. Industrial Marketing Management, 31(2): 155-163
Belch, G.E., Belch, M.A. (2001) Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective. New York: McGraw-Hill
Đukić, S. (2007) Integrisanje komunikacionih aktivnosti u funkciji unapređenja poslovne efikasnosti. Ekonomske teme, vol. 45, br. 2, str. 89-99
Edelman, B., Ostrovsky, M., Schwarz, M. (2007) Internet Advertising and the Generalized Second-Price Auction: Selling Billions of Dollars Worth of Keywords. American Economic Review, 97(1): 242-259
Kotler, F., Vong, V., Sonders, D., Armstrong, G. (2007) Principi marketinga. Beograd: Mate
Kotler, P., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data status
Milovanović, S. (2008) Osnove formulisanja strategije elektronskog poslovanja preduzeća. Ekonomske teme, vol. 46, br. 1, str. 11-20
Rayport, J.F., Jaworski, B.J. (2001) E-commerce. New York, itd: McGraw-Hill
Salai, S., Jovičić, D. (2010) Tržišno komuniciranje. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija
Spiller, L.D., Baier, M. (2005) Contemporary direct marketing. New Jersey: Prentice Hall
Stanković, L., Đukić, S. (2009) Marketing. Niš: Ekonomski fakultet
Tasić, V., Bauer, I. (2003) Rečnik kompjuterskih termina. Beograd: Mikro knjiga
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka