Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 59, br. 3, str. 146-154
Odnos cena finansijskih usluga i bankarskih marži
Prokredit banka a.d., Beograd

e-adresamarijaknezevic@yahoo.com
Ključne reči: kamatne stope; cena finansiranja; kamatna marža; krediti
Sažetak
U radu autor ukazuje na ključne elemente cene finansijskih usluga i faktore koji utiču na ostvarene prinose banaka. Pored obrađenih teorijskih pristupa u radu je izvršena analiza najznačajnijih faktora formiranja cena kredita na primeru bankarskog sektora u Srbiji. Autor ukazuje na neispravnost poistovećivanja kamatne marže sa ukupnim prinosom od kredita koje banke ostvaruju i na potrebu za sveobuhvatnom analizom činioca koji doprinose krajnjem rezultatu. Rad je namenjen širem auditorijumu u oblasti finansijskih usluga.
Reference
*** (2011/2013) Odluka o adekvatnosti kapitala. Službeni glasnik RS, br. 46/2011 i 6/2013
*** (2010) Izveštaj za IV tromesečje 2010. Narodna banka Srbije
Basel Committee on Banking Supervision (2009) Strengthening the resilience of the banking sector. Basel: Bank for International Settlements
Besis, J. (2002) Risk management in banking. New York: John Wiley & Sons
BIS (2006) International convergence on capital measurement and capital standards. (A revised framework, comprehensive version)
Crouhy, M., Galai, D., Mark, R. (2001) Risk management. McGraw Hill
Financial Stability Institute (2011) Liquidity transfer pricing: A guide to a better practice. Occasional Paper, December, No 10
Mirković, V., Knežević, M. (2013) Regulatorni izazovi bankarskog sektora u procesu harmonizacije sa Evropskom Unijom. u: Konferencija: 'Institucionalne reforme, ekonomski razvoj i proces pridruživanja Evropskoj Uniji', Beograd: Ekonomski fakultet
Mirković, V. (2012) Značaj repo poslova na tržištu novca. Ekonomika, vol. 58, br. 4, str. 178-188
Narodna banka Srbije (2011) Izveštaj za IV tromesečje
Narodna banka Srbije (2012) Izveštaj za IV tromesečje
Rose, P.S. (2003) Menadžment komercijalnih banaka. Zagreb: Mate
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M. (2007) Osnovi finansijskog menadžmenta. Beograd: Data status
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2013.

Povezani članci

Vojno delo (2016)
Project management competence in the development of economy and civil and defence sectors
Lečić Rada, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2012)
Monitoring kreditnog portfolija banke
Petrović Romana, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2013)
ALM koncept u funkciji agregata i resursa banke
Radović Milan, i dr.

prikaži sve [16]