Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, br. 30, str. 167-181
Procena elemenata i pokazatelja boniteta poslovnih banaka u Republici Srbiji
Ekonomsko trgovinska škola, Senta

e-adresasnezana.milosevic@fondmt.rs
Sažetak
Banke predstavljaju specijalizovane institucije čija je osnovna funkcija posredovanje u sferi novca sa ciljem snabdevanja reprodukcije potrebnom količinom novca i kredita. Savremeni uslovi poslovanja zahtevaju novu poslovnu filozofiju i novi pristup rešavanju poslovni problema u bankama, kao i procenu poslovnih rizika, pre samog ulaska u pojedine poslovno-finansijske poduhvate. Značaj koji se pridaje uspešnom upravljanju u bankama proizilazi iz uloge banke u celokupnom ekonomskom sistemu jedne zemlje. Bonitet banke predstavlja ključni indikator sagledavanja postojećeg finansijskog stanja banke, kao i ocenu mogućnosti njenog daljeg poslovanja i razvoja.Predmet istraživačkog rada predstavlja analizu, u teorijskom i praktičnom smislu, boniteta poslovnih banaka u Srbiji. Ocena boniteta poslovnih banaka u Srbiji je u funkciji njene reorganizacije, kojom će se omogućiti ostvarivanje postavljenih ciljeva i vizije banke, a time i tržišnog položaja. U istraživačkom radu korišćene su deduktivna, statistička analiza, komparacija kao i druge naučne metode logičkog zaključivanja.
Reference
*** Proleter. Subotica: Ekonomski fakultet
Bance Intesa a.d., Beograd (2011) Finansijski izveštaji za 2011., 2010. i 2009. godinu. www.bancaintesa.rs
Cvetinović, M. (2008) Upravljanje rizicima u finansijskom poslovanju. Beograd: Univerzitet Singidunum
Ćirović, M. (2006) Bankarstvo. Beograd: European Center for Peace and Development
Frederic, S.M., Stanley, G.E. (2005) Finansijska tržišta i institucije. Zagreb: MATE, prevod
Hadžić, M. (2007) Bankarstvo. Beograd: Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje
Ivaniš, M. (2007) Osnovi finansija. Beograd: Univerzitet Singidunum
Ognjanović, V. (2004) Međunarodno bankarstvo - osnove, struktura, funkcionisanje. Podgorica: Grifon
Rose, P.S. (2003) Menadžment komercijalnih banaka. Zagreb: Mate
Rose, P.S., Hudgins, S.C. (2005) Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Data Status
Vunjak, N., Ćurčić, U., Kovačević, L. (2008) Korporativno bankarstvo. Bečej: Proleter
Vunjak, N.M., Kovačević, L. (2003) Finansijsko tržište berze i brokeri - savremeni finansijski trendovi. Bečej: Proleter
Vunjak, N.M. (2005) Finansijski menadžment. Bečej: Proleter
Zelenović, V. (2008) Marketing u bankarstvu. Kać: Kopi komerc
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2014.

Povezani članci