Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2012, br. 27, str. 173-185
Monitoring kreditnog portfolija banke
aBanka Inteza, Beograd
bSrednja Ekonomska škola, Gračanica, Bosna i Hercegovina

e-adresaromanap@sbb.rs, huseinmehmedovic@yahoo.com
Sažetak
Po odobravanju kredita banka ne vrši samo tehničke poslove oko naplate potraživanja nego se fokusira i na monitoring (kontrolu, praćenje) svih kredita koji su u operativnoj funkciji. Cilj je da se sagledaju performanse kako celokupnog portfolija plasmana tako i svakog pojedinačnog kredita. Suština praćenja ukupnog portfolia plasmana je ostvarivanje kreditne politike banke i politike likvidnosti, profitabilnosti i adekvatnosti kapitala. Praćenje pojedinačnih plasmana je značajno sa aspekta blagovremenog konstatovanja problema u servisiranju dugova od strane dužnika i preduzimanja korektivnih akcija u cilju relativizacije kreditnih rizika. Preko monitoringa, banka je u mogućnosti da realno proceni nivo rezervi neophodnih za pokriće potencijalnih gubitaka. U prvom delu rada pažnja je fokusirana na monitoring ukupnog portfolija, dok je u drugom delu pažnja posvećena monitoringu pojedinačnih plasmana. Zaključak je rezervisan za rezultate istraživanja.
Reference
Bartles, R. (2001) Credit management. New York: Ronald Press
Bjelica, V. (2005) Bankarstvo u teoriji i praksi. Novi Sad: Stylos
Ćurčić, U.N. (2003) Upravljanje rastom i performansama banke. Loznica: Mladost holding
Davidović, M., Petrović, R. (2011) Upravljanje kreditnim procesom banke. u: Internacionalni naučni skup SM 2011(XVI), Subotica: Ekonomski fakultet, Referat
Narodna banka Srbije (2011) Odluka i izmena odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki. Beograd
Narodna banka Srbije (2011) Kontrola poslovanja banaka: Izveštaj za III tromesečje 2011. godine. Beograd: Narodna banka Srbije
Petrović, R., Davidović, M. (2011) Granting loans to legal entities as the bank's business process. International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), 2 (2): 69-76
Rose, P.S. (2003) Menadžment komercijalnih banaka. Zagreb: Mate
Rose, P.S., Hudgins, S.C. (2005) Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Data Status
Schaeffer, H.A. (2000) Credit risk management - a guide to sound business decisions. New York: John Wiley & Sons
Udruženje banaka Srbije (2004) Priručnik o upravljanju kreditnim rizikom. Beograd: Udruženje banaka Srbije
Vunjak, N., Antonijević, T. (2008) Strategija upravljanja kreditnim portfolijom banke. Montenegrin Journal of economics, 4 (7): 47-54
Vunjak, N., Zelenović, V. (2011) Bonitet klijenata u funkciji upravljanja bankarskim rizicima. u: Internacionalnom naučnom skupu SM (XVI), 2011, Subotica: Ekonomski fakultet, Referat
Vunjak, N., Ćurčić, U., Kovačević, L. (2008) Korporativno i investiciono bankarstvo. Bečej: Proleter
Vunjak, N., Kovačević, L. (2011) Bankarstvo - bankarski manadžment. Bečej: Proleter
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Ekon: teor praks (2012)
Vanbilansno poslovanje banaka
Ivaniš Marko

Anali Ekon fak Subotica (2013)
Upravljanje operativnim rizikom u bankama
Simetić Rada, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2013)
ALM koncept u funkciji agregata i resursa banke
Radović Milan, i dr.

prikaži sve [51]