Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 5, br. 2, str. 15-28
Vanbilansno poslovanje banaka
Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje, Beograd

e-adresaprofin@verat.net
Ključne reči: banka; bankarsko poslovanje; vanbilansno poslovanje; bankarski rizici
Sažetak
Generalni trend u savremenom bankarstvu ide u pravcu proširivanja okvira poslovanja banaka što podrazumeva diversifikaciju programa aktivnosti koji banka nudi svojim klijentima. Bilansno poslovanje više ne garantuje sigurnost banci jer je ona izložena velikom broju eksternih rizika na koje banka ne može imati uticaja. Stoga, moderna banka ne stavlja više akcenat samo na bilansno poslovanje već i na vanbilansne aktivnosti, kao važan faktor generisanja prihoda banke. Vanbilansni poslovi za banku znače izvor dodatnih prihoda, konkurentsku prednost i zadovoljavanje potreba klijenata banke. To je osnovni razlog koji doprinosi enormnom porastu vanbilansnih poslova tokom poslednje dve decenije u gotovo svim velikim svetskim bankama. Cilj ovog rada jeste da ukaže na moguća kretanja u domicilnom bankarstvu na bazi iskustva u poslovanju banaka razvijenih zemalja, imajući u vidu da naše bankarstvo daleko zaostaje u odnosu na tržišno poslovanje u visokorazvijenim zemljama.
Reference
Barjaktarović, M. (2002) Analiza vanbilansnih aktivnosti banke. Beograd: Ekonomski fakultet, magistarski rad
Božić, R. (2001) Analiza poslovanja banaka. Finansije, vol. 56, br. 9-10, str. 778-803
Ćirović, M. (2001) Bankarstvo. Beograd: Bridge Company
Ćurčić, U.N. (2002) Bankarski potrfolio menadžment. Novi Sad: Feljton
Đukić, Đ., Bjelica, V., Ristić, Ž. (2003) Bankarstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Hadžić, M. (2007) Bankarstvo. Beograd: Univerzitet Singidunum-Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje
Krstić, B. (1996) Bankarstvo. Niš: Ekonomski fakultet
Lukić, R.M. (2004) Bankarsko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Mishkin, F.S. (2010) Ekonomija novca, bankarstva i financijskih tržišta. Zagreb: Mate
Pavićević, B.R. (1977) Pravni odnosi iz bankarske garancije. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Rose, P.S., Hudgins, S.C. (2005) Bankarski menadžment i finansijske usluge. Beograd: Data Status
Rose, P.S. (2003) Menadžment komercijalnih banaka. Zagreb: Mate
Sinkley, J.F. (1998) Commercial bank financial management. New York: Macmillan Publishing
Vunjak, N., Ćurčić, U., Kovačević, L. (2008) Korporativno i investiciono bankarstvo. Bečej: Proleter
Vunjak, N.M., Ćurčić, U.N., Kovačević, L. (2011) Strategijski menadžment u bankarstvu. Subotica: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Industrija (2011)
Analytic hierarchy process and bank ranking in Serbia
Jakšić Milena, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2011)
Strategija operativnog planiranja na nivou banke
Vunjak Nenad, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2012)
Monitoring kreditnog portfolija banke
Petrović Romana, i dr.

prikaži sve [82]