Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 28, br. 3, str. 243-269
Psihoanalitičko tumačenje bajki iz ugla jednog bihejvioriste
Niš

e-adresajelazivkovic@hotmail.com
Ključne reči: bajka; socijalizacija; učenje uslovljavanjem; kognitivno učenje; lekcija iz vaspitanja (diskriminatorno učenje); Dubinska analiza; nesvesno; simboličko ponašanje; seksualni/agresivni nagoni
Sažetak
Ljudska jedinka rađa se kao nehumanizovana, nekultivisana i nesocijalizovana biološka kreatura. Tek postepeno, živeći u ljudskoj sredini i učeći u njoj, ona postaje kvalitativno drugačija od ma kog drugog živog bića. Procesom socijalizacije postaje osoba i ličnost. Jedan od važnih izvora socijalizacije u literaturi namenjenoj deci jeste bajka. Dobri junaci treba da posluže kao uzor koji treba podražavati a rđavi treba da demonstriraju ponašanje koje ne bi smelo da se upražnjava. S-R teza od koje sam pošla u "Crvenkapi": lekcija iz vaspitanja, odnosno diskriminatornog učenja za dete (uočiti i razlikovati opasne draži od bezopasnih; u situaciji S (susret sa nepoznatim) ponašati se (R) na određeni način) sa pokušajem obučavanja i u vezi gradijenta generalizacije draži. Suština priče se ogleda u tri ključna momenata koji se pojavljuju bukvalno u svim verzijama "Crvenkape" i bez kojih priča ne bi ni postojala, a svrha je da olakšaju proces socijalizacije.
Reference
Panić, V. (1997) Psihologija i umetnost. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 188
Radonjić, S. (1999) Psihologija učenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, knjiga prva 151, treće izdanje
Rot, N. (1996) Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Trstenjak, A. (1978) Čovek i boje. Beograd: Nolit
Zdravković, J.A. (2000) Tumačenje neuroza. Beograd, itd: Prosveta, 9, drugo izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.