Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
1994, vol. 17, br. 3-4, str. 285-296
Motivacija za učenje i naučno-istraživački rad
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Sažetak
Motivacija deluje preko dva osnovna mehanizma na intelektualne aktivnosti, kao što su učenje i naučnoistraživački rad Prvo, ona povećava opštu aktivaciju, nivo budnosti i pažnje ličnosti. Drugo, motivisana ličnost se bolje organizuje, planira i sistematizuje materijal nad kojim radi. Postoji više motiva - pokretača za intelektualne aktivnosti Oni se uslovno dele na unutrašnje (intrinzičke) i spoljašnje (ekstrinzičke). Unutrašnji proističu iz intelektualne radoznalosti i zainteresovanosti za sam sadržaj onoga što se uči i istražuje. Spoljašnji motivi kao što su pohvala i nagrada, saradnja i takmičenje, uspeh i neuspeh, takođe pomažu u intelektualnim aktivnostima. Međutim, unutrašnja motivacija je prava, autentična, pa prema tome trajnija i snažnija od spoljašnjih izvora motivacije. Zbog toga treba težiti da spoljašnja motivacija preraste u unutrašnje podsticaje.
Reference
Evans, F. (1978) Motivacija. Beograd: Nolit
Krstić, D. (1992) Učenje i razvoj - pedagoška psihologija. Beograd: Savremena administracija
Maslov, A.H. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Palekčić, M. (1985) Unutrašnja motivacija i školsko učenje. Sarajevo: Svjetlost
Radonjić, S. (1985) Psihologija učenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radonjić, S. (1992) Opšta psihologija II. Beograd: Savez društava psihologa Srbije
Vučić, L.R. (1991) Pedagoška psihologija. Beograd: Savez društava psihologa Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.