Actions

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:22
  • full-text downloads in 30 days:16

Contents

article: 6 from 22  
Back back to result list
Katastrofe i upotreba psihoaktivnih supstanci
(The title is not available in English)
nema
Keywords: katastrofa; nesreća; stres; trauma; psihoaktivne supstance; alkohol; droga; veštine prevladavanja
Abstract
(not available in English)
Katastrofa, nesreća, stres, trauma,... su negativna životna iskustva praćena fiziološkim, kognitivnim, emocionalnim i bihevioralnim promenama. Najčešće neuspešne strategije pri rešavanju negativnih životnih iskustava su: agresija - otvorena (fizička i/ili verbalna), pasivna i latentna, povlačenje - pasivizacija, depresija, bespomoćnost, izolacija i zloupotreba supstanci posebno droga. Dakle intenzivna stanja: jake emocije, pretnja, gubi­tak, nesigurnost su posledica negativnih životnih iskustava. Ljudi u ovakvim situacijama pokušavaju da pomognu sebi često upotrebljavajući supstance koje su veoma efikasne da umanje ova stanja i uklone trenutnu nelagodnost. Ova 'terapija-samopomoći' nosi velike rizike. To znači da su sve osobe koje u nekom kontinuitetu uzimaju psihoaktivne supstance u riziku da obole od bolesti zavisnosti, pri čemu bolesti zavisnosti definišemo periodičnom ili kontinuiranom upotrebom različitih psihoaktivnih supstanci.
References
Goldner-Vukov, M., Baba-Milkić, N. (1992) Osećajni život savremenog čoveka i droge. Niš: Prosveta
Knyazev, G.G. (2004) Bihejvioralna aktivacija kao predictor upotrebe supstanci: uloga posredovanja i uloga stavova i socijalnih odnosa. Drug and Alcohol Dependence, 75(3): 309-321
Konvej, K., Svendsen, Dž., Rounsavile, B. (2005) Ličnost, droga izbora i komorbidna psihopatologija medju onima koji zloupotrebljavaju supstance. Drug and Alcohol Dependence, 65
Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984) Stress, appraisal and coping. Berlin: Springer-Verlag
Marić, J.K. (2001) Klinička psihijatrija. Beograd: Megraf
Ouimette, P., Moos, R.H., Finney, J.W. (2003) PTSD treatment and 5-year remission among patients with substance use and posttraumatic stress disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(2): 410-414
Raphael, W. (2000) Psychological debriefing, theory, practice and evidence. Cambridge University Press
Ursano, J., Brian, G., Mccaugheym, C. (1994) Individual and community responses to trauma and disaster. New York: Cambridge University Press
Vučković, N.S. (2007) Droge - od zabave do bolesti. Novi Sad: Futura
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
published in SCIndeks: 28/06/2011

Related records

Arhiv za farmaciju (2007)
Antidepressants pharmacology
Stepanović-Petrović Radica M.

Medicinski pregled (2000)
Coping strategies and locus of control in adolescents
Nišević Sanja, et al.

Medicinski pregled (2004)
Pregnancy as a stressful life event and strategies for coping with stress in women with pregnancy-induced hypertension
Bjelica Artur L.

show all [57]