Akcije

ABC - časopis urgentne medicine
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 22  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 9, br. 1, str. 12-15
Sudsko medicinski aspekti narkomanije
Dom zdravlja Zvezdara, Beograd
Ključne reči: narkomanija; adolescencija; sudsko medicinski aspekt; prevencija
Sažetak
Narkomanija je bolest zavisnosti gde upotreba psihoaktivne supstance (narkotika) dovodi do izmene psihičkih i telesnih funkcija kao i ponašanja osobe. Svetska zdravstvena organizacija definiše zavisnost od droga kao 'Stanje periodične ili hronične intoksikacije koje je izazvano ponovljenim uzimanjem droge'. Cilj ovog rada bio je ukazivanje na sudskomedicinske aspekte i razvoj zavisnosti koji se najčešće sreću u praksi. Pregledom referentne literature uočava se da u složenom sistemu odnosa droga-ličnost-sredina nastaje bolest, koja prožima celokupno zdravlje zavisnika. Želja za drogom se održava i prerasta u žudnju kojoj se ne može odoleti i psihološka zavisnost se obogaćuje fizičkom zavisnošću (adikcija). Fizička zavisnost nastaje kod opijata u roku od 2-4 nedelje svakodnevnog uzimanja. Istovremeno nastaje promena na nivou opijatskih receptora u centralnom nervnom sistemu, te droga postaje sastavni deo metabolizma neurona. Nastaju psihički i telesni poremećaji koji su posledica aktivacije simpatikusa i kateholamina u organizmu i koji se smanjuju ponovljenim uzimanjem droge i njenih substituta. Sudsko medicinski značaj je određen izmenjenim ponašanjem heroinomana koji čini krivična dela da bi došao do novca za drogu i izvukao se iz 'krize', predoziranjem i smrtnim ishodom usled zadesa ili namerno, u suicidalne svrhe. Pod pritiskom potrebe, žudnje za drogom, menja se sistem vrednosti osobe, nastaje moralno-etička degradacija i do tada usvojeni principi i pravila ponašanja prestaju da važe. Degradacija se ogleda u gubitku saosećanja, poštovanja sebe i drugih, sebičnosti, bezskrupuloznosti, gubitku mere i granice u socijalno dozvoljenom ponašanju. Edukacija i rad sa narkomanima i njihovim porodicama može biti značajna u smislu prevencije. Sudsko medicinska procena vezana za upotrebu droga zahteva analizu različitih faktora: psihičkog stanja u kritičnoj situaciji, karakteristike ličnosti narkomana kao i uticaja porodičnih i socijalnih činioca u složenom sistemu droga-čovek-društvo i štetnih posledica ove široko rasprostranjene bolesti.
Reference
Ćirić, Z. (2004) Osnovi sudske psihijatrije. Niš: Bona Fides
Grisso, T. (2003) Evaluating competencies: Forensic assessments and instruments. New York, NY: Kluwer Academic, 2nd Edition
Hes, A.K. (1999) The handbook of forensic psychology. New York: John Wiley& Sons
Marić, J.K. (2005) Klinička psihijatrija. Beograd: Megraf
Mcintosh, J.L. (2001) USA suicide official final data, 1999. Washington: American Association of Suicidology
Petrović, D., Ćirić, Z. (2007) Bolesti zavisnosti. Beograd: Grafopromet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2009.

Povezani članci

Arhiv za farmaciju (2007)
Farmakologija antidepresiva
Stepanović-Petrović Radica M.

Gl Adv komore Vojvodine (2006)
Krivica u novom Krivičnom zakoniku
Jovašević Dragan

Gl Adv komore Vojvodine (2006)
Osnovi koji isključuju krivicu
Jovašević Dragan

prikaži sve [30]