Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 2, br. 1, str. 7-15
Odnos fiskalne politike i održivog razvoja
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu
bInstitut primenjenih nauka, Beograd

e-adresaprofdjordjevic@gmail.com, dal.krstic@gmail.com
Sažetak
Naknade državi od strane zagađivača prirode javile su se kao očekivan odgovor na sve veću svest ljudi o ulozi prirode u njegovom životu. Naravno gde je to moguće i u meri u kojoj je moguće radi se na tome da se zagađenja primenom različitih mera minimalizuju, a gde to nije moguće uvode se porezi. Sredstva koja se porezom prikupljaju po ovoj osnovi, trebalo bi da se u istoj meri utroše za zaštitu i obnovu životne sredine. Međutim sva ta sredstva idu na jedinstveni račun odakle se kasnije prema prioritetima, budžetom, raspoređuju.
Reference
*** (2004-2011) Zakon o zaštiti životne sredine. Sl. glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011 - odluka US
*** (2013) The KPMG Green Tax Index 2013: An exploration of green tax incentives and penalties. (www.kpmg.com/greentax)
Baylis, J., Smith, S., Owens, P. (2017) The Globalization of World Politics. New York: Oxford University Press
Bošković, G., Radukić, S. (2011) Troškovi rešavanja ekoloških problema i cene industrijskih proizvoda. Ekonomski horizonti, vol. 13, br. 1, str. 67-81
Carraro, C., Metcalf, G.E. (2001) Behavioral and Distributional Effects of Environmental Policy. University of Chicago Press
Đurić, O. (2012) Srbija u svetlu ekološke poreske reforme EU. Socioeconomica: The Scientific Journal for Theory and Practice of Socioeconomic Development, 2012. Vol. 1, No 2, pp. 281-290
Ekins, P. (2009) Resource Productivity, Environmental Tax Reform and Sustainable Growth in Europe. Anglo-German Foundation for the Study of Industrial Society
Filipović, S. (2004) Ekološki porezi u pojedinim evropskim zemljama. Ekonomski anali, vol. 49, br. 162, str. 209-224
Fullerton, D., Liecester, A., Smith, S. (2010) Environmental Taxes. Oxford University Press, Selectedworks, (http://works.bepress.com/don_fullerton/37)
Ilić-Popov, G. (2000) Ekološki porezi. Beograd: Savet projekta 'Konstituisanje Srbije kao pravne države'
Jovanović, M., Vračarević, B. (2012) Gradski saobraćaj i zaštita životne sredine - dometi ekonomskih mera. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 92, br. 2, str. 91-111
Leung, M.P. (1992) Taxation and Strategic Behaviour. Hong Kong: City Polytehnic of Hong Kong
Mandal, Š., Mihajlović-Milanović, Z., Nikolić, M. (2010) Ekonomika energetike - strategija, ekologija i održivi razvoj. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Marjanović, N., Prelić, J., Belokapić-Čavkunović, J. (2017) The role of the National Bank of Serbia in regulation of monetary policy. Oditor, vol. 3, br. 3, str. 73-88
Milojević, I., Mihajlović, M. (2019) Primena metoda ocene investicionih projekata u javnom sektoru. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 1, str. 19-31
Simić, N., Kosumi, T., Jialiang, Y. (2019) Regulatorni instrumenti održivog razvoja. Održivi razvoj, vol. 1, br. 1, str. 17-28
Simonović, Lj. (2013) Kapitalistička eskploatacija zemljišta. word press
Stojanović, C., Stanojević, P. (2017) Ciljevi organizacionog sistema i IMS-a. Akcionarstvo, Vol. 23, br. 1, 5-18
Živković, A., Pantić, N., Rosić, M. (2019) Fiskalna održivost makroekonomskog sistema članica Evropske unije. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 2, str. 32-41
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/OdrRaz2001007D
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Održivi razvoj (2019)
Oporezivanje u funkciji održivog razvoja
Pantić Nemanja, i dr.

Vojno delo (2020)
Mogućnosti unapređenja u izučavanju logistike operacija Vojske
Andrejić Marko, i dr.

Ekonomski signali (2018)
Ekološke uloge akciza u srpskom poresko pravnom sistemu
Bačanin Vojislav

prikaži sve [32]