Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 28  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 5, br. 2, str. 91-109
Japanski menadžment - sinteza domaćeg nasleđa i stranih iskustava
Visoka poslovna škola 'Megatrend', Beograd
Ključne reči: Japan; menadžment; istorija; kultura
Sažetak
Japanski menadžment je sedamdesetih i osamdesetih godina XX veka postao tema istraživanja i pisanja mnogobrojnih radova i knjiga, koje su na različite načine obrađivale pitanje tajne uspeha japanske privrede. Mnogobrojni autori se slažu da su dve glavne pokretačke snage japanske privrede: 1. specifičan način upravljanja kompanijama tj. menadžment, i 2. japanska kultura i nacionalna istorija. Glavni cilj ovog rada je prikaz osnovnih karakteristika japanskog menadžmenta i njihovo objašnjenje, uz istorijski osvrt na pojavu i diferenciranje istih.
Reference
Babić, B. (2007) Ekonomija Azije. Beograd: Megatrend univerzitet
Babić, B.S. (2004) Upravljanje konjunkturom u privredama u krizi. Megatrend revija, vol. 1, br. 1, str. 33-51
Draker, P.F. (1996) Menadžment za budućnost - devedesete i vreme koje dolazi. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
el Kahal, S. (2001) Business in Asia Pacific. Oxford University Press
Ichimura, S. (2002) Politička ekonomija japanskog i azijskog razvoja. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija
Inman, R.A., Victor, D.A. Japanise management. http://www.referenceforbusiness.com
Isaković, S. (2004) Manifest novog doba: Mića Jovanović, Interkulturni menadžment, Beograd, Megatrend univerzitet primenjenih nauka, 2003. Megatrend revija, vol. 1, br. 1, str. 237-240
Jovanović, M. (1991) Ex-socialist countries: New zones for East-Asian 'transplant' companies. Fontaineleau: Euro-Asian Management Studies Association, INSEAD
Jovanović-Božinov, M., Langović-Milićević, A. (2006) Interkulturni izazovi globalizacije. Beograd: Megatrend univerzitet
Jurčić, A. (2008) Evro-azijski menadžment u uslovima globalizacije - interkulturni aspekti. Beograd: Megatrend univerzitet, magistarska teza
Micklethwait, J., Wooldridge, A. (1997) The art and practice of Japanese management. www.strategy-business.com
Milisavljević, M. (2005) Savremeni strategijski menadžment. Beograd: Institut ekonomskih nauka / IEN
Mourdoukoutas, P., Papadimitriou, S. (1998) Do Japanese companies have a competitive strategy. European Business Review, vol. 98, br. 4
Park, S.J., Jovanović, M. (1995) What is behind the Japanese miracle?. London: Megatrend International Expert Consortium Limited
Takao, S. (2003) The irresponsible Japanese top management under the cross-shareholding arrangement. u: Occasional Paper No. 50, Center on Japanese Economy and Business
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.06.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka